Fra samme arkiv finner vi også andre dokumenter som er med på å belyse den militære situasjonen i 1905.

Allerede tidlig på året var det agitatører som protesterte mot militærøvelsene ved å dele ut anti-militære skriv under en øvelse. Den slags aksjon kunne bli straffet med 3-4 års fengsel. Vi finner også et leserinnlegg hvor det protesteres mot drikkekulturen i styrkene og forskjellsbehandling av offiserer og soldater. I juli ble det sendt ut en hemmelig brosjyre fra myndighetene om "Den svenske arme i felt" som skulle deles ut til offiserer og underoffiserer.

Informasjon om forekomst av anti-militære skriv i troppene og hvordan dette skal straffes

Informasjon om forekomst av anti-militære skriv i troppene og hvordan dette skal straffes

Avisinnlegg mot drikkekulturen blant soldatene

Avisinnlegg mot drikkekulturen blant soldatene

Instruks om å dele ut den hemmelig brosjyren "Den svenske arme"

Instruks om å dele ut den hemmelig brosjyren "Den svenske arme".