Militær mobilisering på Vestlandet i 1905

Etter et rungende norsk ja til unionsoppløsning 13. august 1905, tok forhandlingene mellom Sverige og Norge fatt 31. august.

Det var stor mostand i Sverige til oppløsningen, og samtidig som forhandlingene tok fatt, kalte svenskene inn til repetisjonsøvelser. På den måten klarte Sverige å samle store militære styrker på ett sted. Norge svarte med mobilisering av sine styrker 13. september 1905. Men det ble ikke iverksatt full mobilisering: Det gjaldt kun for Østlandet (13 000 menn) og Trøndelag (ca 3500 menn), i tillegg til bemanning av kystfestningene og avdelingene i Nord-Norge. Totalt berørte mobiliseringen omtrent 23 000 menn.

Forut for mobiliseringen hadde en i Norge avventet svensk reaksjon etter 7. juni, men samtidig hatt rekruttskoler og militære øvelser gjennom våren og sommeren. Dette foregikk over hele landet.

Vi har hentet noen dokumenter fra den Bergenske infanteribrigades 2. (Sogn) korps for å illustrere hva som pågikk sommeren og høsten 1905. Vi har også benyttet boken Landforsvaret 1905. Tilbakeblikk etter 100 år. av Oberst I Vigar Aabrek fra 2005.
.