Så kom 1814. I unionen med Sverige ble Norge et selvstendig rike, med egen grunnlov, eget storting og egen regjering. Bare konge og utenriksvesen var felles med Sverige. Som selvstendig rike burde Norge også ha sitt eget flagg. Dette ble et følsomt politisk tema gjennom hele unionstiden.

De første årene etter 1814 førte norske handelsskip enten Dannebrog med den norske løve i øvre felt oppe ved stangen, eller det svenske flagget med de danske fargene i øvre felt.

Men i 1821 vedtok Stortinget at Norge skulle ha et nytt handelsflagg. Blant mange forslag valgte Stortinget ett som videreførte det danske flagget, men med et blått kors på det hvite. Dermed fikk det norske flagget ”frihetens farger”, på linje med det franske, det nederlandske og det amerikanske.

Regjeringen la fram stortingsvedtaket med en tegning av flagget i statsråd 13. juli 1821. Kong Karl Johan satte sitt store navnetrekk på tegningen, sammen med ordet ”Gillas” – svensk for ”godkjennes”.

Meltzers forslag til norsk flagg

Karl Johan likte forslaget, og skrev "Gillas" på tegningen. Riksarkivet, Statsrådsekretariatet, resolusjonsprotokoll, bind 1821 II, fol. 37 b.



.