Katalog på web med søke- og bestillingsmulighet


Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste hvor du kan søke etter arkiver på tvers av de ulike arkivinstitusjonene og deres kataloger. Du kan finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. 

For Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo er det mulig å bestille arkivsaker til bruk på lesesalen via Arkivportalen.


Samkatalogen for privatarkiver


Samkatalogen for privatarkiver vil være utilgjengelig fra 04.01.2013.

Samkatalogen for privatarkiver inngår nå i Arkivportalen. De fleste institusjonene som har deltatt i Samkatalogen for privatarkiver er tilgjengelige i Arkivportalen.  Flere blir tilgjengelig fortløpende.

Kataloger i bokform

Papirkataloger

Dette er arkivoversikter i papirform som er stilt opp til bruk for publikum i tilknytning til arkivenes lesesaler.