Personale

Statsarkivar

Astrid Løvlien  915 66 198

Bevaring

Trine Aunaas (seksjonssjef) 924 37 106 
Eirik Hachvaag Andersen 468 77 139
Roar Ekle 468 74 988
Sølvi Koth 469 13 148
Knut Arild Knudsen 469 09 239 
Kristin Vårum  468 94 258
Tone Håseth  469 29 179
Knut Frode Almaas 
Anders Aavik 469 35 363 
Janne Carina Strand 469 30 069 
Anita Pedersen 469 45 785 
Åge Petter Falk Risvold 468 93 654 
Terje Pettersen 469 36 231
Sigrid Marvik 469 36 197 
Sjur Tvete 468 89 262
Tor Aas 908 87 947

Olav Aastum 468 94 365 
Kari Remseth 

 

Formidling

Gro Anita Mortensen (seksjonssjef) 41 43 84 69 
Merethe Larsen 468 74 667
Gunnar Sørum 468 78 625 
Hans Nissen 468 82 660
Solrun Hommedal 468 82 557 
Tor-Ingar Nordsetrønningen 468 92 495 
Kristin Vårum  468 94 258
Regina Tödter 468 92 837
Inger Anne Jakobsen 468 78 613

Administrasjon

Jan Harald Berg  938 65 420 
Olga Donzlez 941 30 462 
Ketil Rolien 947 98 073
Trine Wahlberg 911 31 085
Christian Helgesen 469 53 611

 

Kontakt

e-postadresse ansatte : fornavn.etternavn@arkivverket.no

Bestillinger/ post som skal journalføres sendes til statsarkivet.trondheim@arkivverket.no

Sentralbord: +47 73 88 45 00     Faks: +47 73 88 45 40

Postadresse:

Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1
N-7042 Trondheim