Personale

Statsarkivar

Astrid Løvlien  73 88 45 19

Avlevering, arkivdanning og tilsyn

Knut Arild Knudsen, arkivar (leder)  73 88 45 28 
Liv Mykland, seniorrådgiver
Gunnar Sørum, arkivar  73 88 45 29 

Depot og ordningsarbeid

Sølvi Koth 1.konsulent (leder)  73 88 45 31 
Knut Frode Almaas  73 88 45 43 
Erik Hachvaag Andersen, konsulent  73 88 45 33 
Roar Ekle, konsulent  73 88 45 27
Trond Vegar Eriksen, konsulent 73 88 45 20
Anita Flor
Kim Arne Guttormsen 
Vibeke Dittmann Halvorsen, arkivar  73 88 45 41
Tone Håseth  73 88 45 22
Amanda Lysholm Larimore, konsulent  73 88 45 06 
Tor Anders Martinsen, Arbeiderbevegelsens arkiv  73 88 45 42 
Inga Marie Norddahl Salamonsen (permisjon)
Torill Solheim 1. sekretær  73 88 45 39 
Anita Pedersen  73 88 45 26 
Åge Petter Falk Risvold 1. konsulent  73 88 45 14 
Ingeborg Stensrud  73 88 45 05
Asmelash Tesfazgi  prosjektsmedarbeider
Sjur Tvete, rådgiver 
Tor Aas
Olav Aastum, konsulent  73 88 45 18 

Publikumsforespørsler og lesesal

Elin Jacobsen, 1. konsulent (leder) 73 88  45 34
Marit Flakne, 1. konsulent  73 88 45 24 
Finn Karlsen, 1.konsulent  73884502
Kjell Arve kvitvik, konsulent 73 88 45 45 
Tor-Ingar Nordsetrønningen, 1.konsulent  73 88 45 16 
Kristin Vårum, ingeniør  73 88 45 11 

Formidling og web

Maria Press, arkivar  73 88 45 30

Bibliotek

Regina Tödter, bibliotekar  73 88 45 15 

Konservering

Kristin Vårum, ingeniør  73 88 45 11 

Administrasjon

Jan Harald Berg, ingeniør  73 88 46 85 
Olga Donzlez, konsulent  73 88 45 12 
Ketil Rolien, arkivansvarlig  73 88 45 38 
Bjørg Rugelsjøen, konsulent 73 88 45 13 
Trine Wahlberg, konsulent 73 88 45 37 

Kontakt

e-postadressen til de ansatte skrives: fornavn.etternavn@arkivverket.no

Bestillinger og post som skal journalføres sendes til statsarkivet.trondheim@arkivverket.no

Sentralbord: +47 73 88 45 00

Faks: +47 73 88 45 40

Postadresse:

Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1
N-7042 Trondheim