Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Kobberverkets arkiv inneholder mye dokumentasjon om bergverkets tekniske historie. Tegningen nedenfor er eksempel på det. Den forklarer den nye smeltemetoden, kalt bessemermetoden, som verket tok i bruk etter fransk patent i 1887. Innføring av ny teknologi var viktig for verkets effektivisering.

Det var i 1887 Røros Kobberverk tok i bruk den nye smeltemetoden i kobberframstillingen. Det ble da slutt på den gamle, omstendelige femtrinns smelteprosessen som hadde vært i bruk fra starten. Den nye metoden – bessemering – representerte en stor forbedring. Fordelene var at man totalt trengte langt mindre trevirke, kull, til brensel, drifta ble enklere og smelteprosessen langt raskere. Framstilling av kopper fra skjærstein tok tidligere 1 ½ måned, mens det nå kunne gjøres i løpet av 1 ½ time. I den nye smeltemetoden ble skjærstein tappet direkte fra smelteovnen over i en konverter hvor jernet ble oksidert og overført til flytende slagg. Slaggen ble tappet av, og nå besto smelten av nesten rent hvittmetall, Cu 2 S.  Dette ble blåst til metallisk kobber, som ble tappet over i store former ved å sette konverteren i riktig stilling.  Kopperet gikk deretter til en raffineringsovn, der oksygen ble fjernet. Det ferdige metallet ble støpt ut i barrer med stempel R♀V.

Metoden ble funnet opp av Henry Bessemer og ble først tatt i bruk i jernframstilling. Franskmannen I. E. Manhés lyktes imidlertid i å ta i bruk konverteren til kopperframstilling. Røros Kobberverk fikk tillatelse til å ta i bruk Manhés’ patent mot en avgift. I 1887 kom en av Manhés’ formenn, ”Contremaitre” Girard til Røros for å lede den første smeltinga. Dokumentet er hentet fra Røros Kobberverks kart- og tegningsarkiv og viser franskmennenes plan for anlegget i smeltehytta på Røros.

Den nye smeltemetoden fikk store konsekvenser for bøndene i distriktet. Mange måtte finne seg andre inntektskilder enn kullbrenning og frakting av kull og ved for verket.

Bessemermetoden

Bessemermetoden

”Plan for installasjon av fabrikk til behandling av kobbermalm på Røraas”. På tegningen ser vi blant annet smelteovnen (C) og konverteren (O), som gikk på skinneganger i gulvet. (KS.K. 2128, Røros Kobberverks arkiv).