Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Blant bergregnskaperne i Røros Kobberverks arkiv (klasse 8) finner man verkets avlønningsbøker. De er en fantastisk kilde for den som ønsker å gjøre forskning omkring arbeiderne ved verket. Avlønningsbøkene er bevart fra 1690.

”Maanedsfolkens Aflønnings Boeg fra 1690” er den eldste lønningsboken i Røros Kobberverks arkiv. Den har et alfabetisk register over nesten 500 arbeidstakere, og en side med regnskap for hver person: Her får man vite navn, yrke, når og hvor arbeideren har utført sitt arbeid, og hva han/hun har fått i betaling. Boken er trukket med pergament, trolig laget av kalveskinn.  Avlønningsbøkene er en god kilde til sosial og økonomisk historie. Forfatteren Johan Falkberget hentet informasjon og inspirasjon til sine bøker om An-Magritt (i romansyklusen ”Nattens brød”) fra disse lønningsbøkene der han fant opplysninger om en kvinnelig malmkjører.

Avlønningsliste 1690

Avlønningsliste 1690

”Støbstamper” Amund Rasmussen (Rasmus Schjeldrups dreng) hadde en månedslønn på omtrent 4 riksdaler i 1690, til sammen omtrent 57 riksdaler for året. Året var delt inn i 13 bergmåneder à 28 dager. For Rasmussen gikk mesteparten av lønna til å betale varer som var tatt ut på forhånd fra verkets proviantmagasin. Ca. 4 riksdaler ble utbetalt i kontanter.

Rasmus Rasmussen

Rasmus Rasmussen

Røros Kobberverks arkiv (PA 211) Bergregnskap, Månedsfolkens avlønningsbok 8.3.1. side 176. Statsarkivet i Trondheim. .