Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Raad for Steen i Bleren

  1. Tag blodet aff ehnn huid gedebuch, med Leffuer Lungenn Nyrenn och Sthenene, giør deraff ehnn pølsse eller flere vdj buchens tarmer, huilchenn effter hannd schall forteriss aff patienten.
  2. Rx Jereuet roed (radicem Verbenæ) Stoed den Smaa och Koeg den i Winn, denne Vinn druchit tit affløser Vnderlig ald Stheenn, och ald det vhomsch i bleren Som Kand tillstoppe Wandgangenn.

Anm: "Jerruet roed" - jernurt (Verbena officinalis) var en mye brukt legeplante (Folk og Flora 4:92).

stein i blæren

Råd for stein i blæren

Fritt oversatt til norsk:

Råd for stein i blæra

1.Ta blodet av en kvit geitebukk sammen med lever, lunger, nyrer og testiklene og lag ei pølse eller flere i tarmer fra bukken. Pølsa skal fortæres av pasienten.

2.Rx Finstøt jernurtrot og kok den i vin. Når denne vinen drikkes jevnt, løser den på forunderlig vis opp all stein og alt uhumsk som finnes i blæra, og som kan tilstoppe vanngangen..