Kurs i lesing av gammel skrift oppstart 7. oktober

Arkivsenteret tilbyr kurs i gotisk håndskrift  i oktober.

Elin Jacobsen

Elin Jacobsen

På kurset får du lære å lese skrift fra 1700- og 1800-tallet, og du får også prøve deg på 1600-tallsskrift.  Vi leser i kilder som er mye brukt av slektsgranskere og lokalhistorikere – som skifter, tingbøker, kirkebøker og pantebøker.

Kursleder Elin Jacobsen forteller også om ord og begreper som dukker opp i kildene, og hun vil gi et innblikk i vår lokale administrasjonshistorie.

  • 7. okt.  Oppstart – det gotiske alfabetet, litt skrifthistorie
  • 14. okt.  1800-tallsskrift
  • 21. okt. 1700-tallsskrift
  • 28. okt.  1700- og 1600-tallsskrift

Påmelding gjøres på e-post til elja@arkivverket.no  eller telefon 73 88 45 00.

Kurset koster 300,- inklusive kursmateriale.
NB!  Betales kontant ved oppmøte, vi tar ikke kort!