Kurs i lesing av gammel skrift - gotisk

 

Arkivsenteret tilbyr jevnlig kurs i gotisk håndskrift. På kurset får du lære å lese skrift fra 1700- og 1800-tallet, og du får også prøve deg på 1600-tallsskrift.  Vi leser i kilder som er mye brukt av slektsgranskere og lokalhistorikere – som skifter, tingbøker, kirkebøker og pantebøker.

Kursleder forteller om og forklarer også ord og begreper som dukker opp i kildene, og gir innblikk i vår lokale administrasjonshistorie.

Påmelding gjøres på e-post til post@arkivverket.no eller telefon 73 88 45 00.

Se Arkivsenterets program for informasjon om når vi holder kurs. De vil også annonseres på våre Facebooksider.