Kurs: Innføring i slektsforskning oppstart 10. september

Finn Karlsen

Finn Karlsen

Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene for slektsforskning og hvordan du skal bruke dem. Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopplysninger og hvordan du lager slektstavler.

Ta gjerne med din egen bærbar PC.

Kurset avholdes både på dagtid og kveldstid:

Kurs 1 på dagtid

Tirsdag 10. sept . kl. 12.30-14.30
Tirsdag 17. sept . kl. 12.30-14.30
Tirsdag 24. sept.  kl. 12.30-14.30

Kurs 2 på kveldstid

Tirsdag 10. sept . kl. 18.00-20.00
Tirsdag 17. sept . kl. 18.00-20.00
Tirsdag 24. sept.  kl. 18.00-20.00

Påmelding gjøres på e-post til finkar@arkivverket.no  eller telefon 73 88 45 00.

Kurset koster 500,- inklusive kursmateriale (slektforskningsboksen).
NB!  Betales kontant ved oppmøte, vi tar ikke kort!

Kurs i lesing av gammel skrift oppstart 3. oktober

Arkivsenteret tilbyr kurs i gotisk håndskrift  i oktober.

Elin Jacobsen

Elin Jacobsen

På kurset får du lære å lese skrift fra 1700- og 1800-tallet, og du får også prøve deg på 1600-tallsskrift.  Vi leser i kilder som er mye brukt av slektsgranskere og lokalhistorikere – som skifter, tingbøker, kirkebøker og pantebøker.

Kursleder Elin Jacobsen forteller også om ord og begreper som dukker opp i kildene, og hun vil gi et innblikk i vår lokale administrasjonshistorie.

  • 3. okt.  Oppstart – det gotiske alfabetet, litt skrifthistorie
  • 8. okt.  1800-tallsskrift
  • 15. okt. 1800-tallsskrift forts.
  • 22. okt. 1700-tallsskrift
  • 29. okt.  1700- og 1600-tallsskrift

Påmelding gjøres på e-post til elja@arkivverket.no  eller telefon 73 88 45 00.

Kurset koster 300,- inklusive kursmateriale.
NB!  Betales kontant ved oppmøte, vi tar ikke kort!