Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

En kilde til informasjon om valgte kvinner, som kan utfylle mangler i arkivmaterialet, er historisk valgstatistikk (http://www.ssb.no/a/histstat/publikasjoner/). Det fremkommer ikke personnavn i det statistiske materialet, men man kan i alle fall si noe om antall valgte kvinnelige representanter (for byene Tromsø og Vardø også vararepresentanter).

Basert på statistikken, finner vi følgende antall kvinnelige representanter, som altså kommer i tillegg til de vi har funnet i vårt arkivmateriale: 1907-valget (Hammerfest 1 fast representant). 1910-valget (Hammerfest 1 fast representant, Harstad 1 fast, Tromsø 6 faste og 1 vararepresentant, Vardø by 3 faste og 2 vara). 1913-valget (Harstad 1 fast, Tromsø 5 faste og 4 vara, Vardø by 6 vara).

Siden statsarkivet, så langt vi kan se, ikke har arkivkilder som kan navngi kvinnene vist til ovenfor, kan det nevnes at alternative steder å lete etter opplysninger er kommunearkiv, Riksarkivet (innrapporteringer til sentrale myndigheter) samt  aviser. Det gjelder også for valgene i 1901 og 1904, hvor arkivkildene ved statsarkivet er mangelfulle. Når det gjelder 1901-valget, så tilsier arkivkilder funnet i Riksarkivet at de eneste to kvinnene som ble valgt som faste representanter i Troms og Finnmark var de to fra Vardø by som du kan lese om på vår nettside (Anna Sophie Gundersen og Nikoline Larsen)
.