Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Vi presenterer her opplysninger og arkivmateriale fra kommunevalg i Troms i perioden 1901–1913. Vi ønsker å vise hvilke kvinner som ble valgt som representanter og vara-representanter. Vi har funnet opplysninger fra valgene i 1907, 1910 og 1913. Til høyre finner du digitaliserte representantslister (kilde: Amtmannen i Troms, lnr. 2653). For valgene 1901 og 1904 inneholder de delene av amtmannsarkivet som er mest naturlige å lete i, så langt vi kan se, ikke valgopplysninger.

Vår presentasjon baserer seg på materiale fra Amtmannen i Troms. Det er til dels mangler i materialet, dvs. at for enkelte år så mangler det dokumenter for én eller flere kommuner. For Troms vil opplysninger som mangler ved statsarkivet nok være i kommunearkivene. De fleste eldre kommunearkiv fra Troms finnes enten hos Interkommunalt Arkiv Troms eller Tromsø byarkiv. I Finnmark er det til dels store mangler i kommunearkiv eldre enn 1945. Om aktuelle eldre kommunearkiv finnes, kan det fås svar på hos Interkommunalt Arkiv Finnmark. 

Ved kommunevalgene i Troms 1907 (med forbehold om mangler i kildematerialet) ble det innvalgt kvinner i Harstad, Kvæfjord og Tromsø. Følgende ble valgt: Anna Lorentsen (Harstad), Adelheide Olsen (Kvæfjord, vara), Anna Eide (Tromsø), Petra Høegh (Tromsø), Thora Halvorsen (Tromsø), Dorothea Dybwad (Tromsø, vara), Helen Igelsrud (Tromsø, vara) og Berntine Øien (Tromsø, vara)

For valgene i 1910 og 1913 mangler det i amtmannsarkivet materiale fra Harstad, Tromsø og enkelte andre kommuner.

Ut fra det arkivmaterialet som er i statsarkivet, finner vi følgende kvinner valgt i 1910: Anna Hansen (Balsfjord, vara), fru Tørissen (Bardu, vara), Matilde Torheim (Kvæfjord), Bendikte Norman Vebbestad (Kvæfjord, vara), Olga Giæver (Kvænangen), Gjertrude Giæver (Kvænangen, vara), Rikarda Hansen (Kvænangen, vara), Gjertrud Stavdal (Lavangen, vara) og Karine Pedersen (Lyngen, vara)

I 1913 finner vi, med forbehold om mangler i arkivmaterialet, at følgende ble valgt: Bergitte Andersen (Balsfjord), Karen Solheim (Balsfjord, vara), Else Figenschau (Berg, vara), Rikarda Hansen (Kvænangen, vara) og Karine Pedersen (Lyngen).

.

Valgresultat Tromsøysund kommune 1910

Valgresultat Tromsøysund kommune 1910
.