Personalia og bakgrunn

Jenny Marie Garfjeld ble født 10.11.1877 i Nordreisa. Død 28.6.1946 i Oslo. Foreldrene var Frants Johannesen Sepänen (f. 1856) og Anna Brita Jakobsdatter (f. 1853). Begge var fra Finland. Jenny giftet seg aldri og fikk ingen barn. Hun vokste opp i Lyngen som pleiedatter hos Jørgen Garfjeld. I folketellingen 1900 finne vi henne som butikkdame i Lyngen. Hun bodde hos handelsbetjent Klaus Jaklin.

Jenny Garfjeld

Jenny Garfjeld . Referanse: Tromsø gjennom 10000 år, bd. 3, side 179

Pressekvinne

Jørgen Garfjeld var en nær medarbeider av Alfred Eriksen, sokneprest i Karlsøy. Eriksen startet i 1902 avisa Nordlys, som skulle bli et viktig talerør for den politiske reisningen blant bønder og fiskere i Nord-Norge. Jenny Garfjeld kom i 1902 til Karlsøy som ekspeditør og forretningsfører for avisa. Et halvt års tid i 1903 var hun også herredskasserer i Karlsøy. Eriksen flyttet i 1903 avisa til Tromsø og Jenny ble med. Alfred Eriksen ble i 1903 valgt inn på Stortinget som en av de fire første representanter for Arbeiderpartiet. Det medførte at han forlot Tromsø. Jenny overtok arbeidet hans, og ble i praksis avisens de facto redaktør i perioden 1903–1910. Det innebærer at hun var blant de første kvinnelige avisredaktørene i norsk presse. Å drifte avisa var krevende. Økonomien var svak og det tekniske utstyret dårlig. Som enslig kvinne hadde Jenny ingen å støtte seg på og Alfred Eriksen, ansvarlig redaktør, befant seg i Oslo. I tillegg var de tre borgelige avisene i byen i opposisjon mot avisa Nordlys og mot den politiske arbeiderbevegelsen.

Politiker

Tromsø socialdemokratiske forening ble stiftet i 1904, og var forløper til Tromsø arbeiderparti dannet i 1912. Det Tromsø arbeiderparti som eksisterte før 1912 hadde utgangspunkt i partiet Venstre og var et borgerlig parti. Jenny Garfjeld ble sentral i arbeiderbevegelsen i Tromsø og ble også aktuell som en mulig kommunepolitiker. Sosialdemokratene stilte ikke egen liste til kommunevalget i Tromsø i 1907. Hun stilte derfor som kandidat på en kvinneliste. Navnet på lista var Tromsø landskvinnestemmerettsforenings liste. Den lokale stemmerettsforeningen ble opprettet 1900, og besluttet 6.11.1907 å stille liste ved kommunevalget. Listen skulle både bestå av medlemmer fra foreningen og kvinner fra andre partier. På møte 12.11.1907 ble Jenny tildelt plass på lista. Hun ble imidlertid ikke valgt inn i bystyret.

I 1909 var enkelte kvinner for første gang valgbare til Stortinget. Det gjaldt selv om kvinner først fikk allmenn stemmerett i 1913. Ved valget i 1909 stilte sosialdemokratene egen liste i Tromsø kjøpstad. Jenny foreslo på nominasjonsmøtet adjunkt Ola Johnsen som første-kandidat, men ble selv valgt. Det var ifølge historiker Nils Ytreberg antakelig fordi Johnsen var forbuds- og målmann. Sosialdemokratene endte sist ved valget og fikk ingen representant valgt til Stortinget fra kjøpstedene i Tromsø amt.

Jenny reiste i august 1910 til Amerika. Sosialdemokratene i Tromsø arrangerte avskjedsfest for henne og lysttur med motorbåt til Tromsøysund, som hadde sosialistisk ordfører.

Engasjement i kooperative organisasjoner og forretningskvinne

Jenny Garfjeld

Jenny Garfjeld - Referanse: Tromsø gjennom 10000 år, bd. 3, side 177

Jenny Garfjeld var 2. påskedag 1908 til stede ved et møte i Tromsø hvor sju kooperative foreninger i Tromsø stift trådte sammen for å stifte Troms kooperative fylkeslag. Hun ble valgt som varerepresentant til styret. I styret finner man K. Jaklin, Lyngen, antakelig den samme som hun tidligere hadde arbeidet hos.

Jenny vendte tilbake til Norge i 1913, men ikke til Tromsø. Hun ble på ny forretningsfører i en avis Alfred Eriksen stiftet, denne gangen i Oslo. Det var snakk om Dagens Liv. Avisa fikk kort levetid. I 1914 ble hun ansatt i Norges Kooperative Landsforening (NKL). Fra 1919 var hun leder av avdelingen for kontor og trykksaker, og hun var en periode de ansattes representant i styret. Henne sterke meninger ble etter hvert for mye for NKL sin ledelse og hun ble avskjediget i 1926. Vi vet at hun i 1927 drev firmaet Papir og tryksaker engros i Oslo. Senere startet hun en kjøkkenutstyrsforretning i Oslo med navnet Kjøkkenskapet. Forretningen var i alle fall etablert i 1933. Den ble avviklet under krigen, senest i 1944.

Jenny skal ha vært medlem i Nasjonal Samling. Medlemskapet blir omtalt i et intervju med henne i Fritt Folk fra 1943.

Kilder og litteratur

Arkiv:

Folketellingen 1900

Statsarkivet i Oslo: Oslo folkeregister, registerkort over døde

Statsarkivet i Tromsø: Tromsø landskvinnestemmerettsforening, møteprotokoll

Statsarkivet i Tromsø: Skjervøy sokneprestkontor, kirkebok nr. 14

Trykte kilder:

NOS Valgstatistikk

Adressebøker for Oslo, tilgjengelige digitalt:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/9191

Litteratur

Pål Christensen: Tromsø gjennom 10 000 år, bd. 3 (1995)

Pål Christensen og Hallvard Tjelmeland: Flammende budbringer. Nordlys gjennom 100 år (2003)

Ivan Kristoffersen: Norsk Biografisk leksikon (Store norske leksikon).  Lest 4.2.2013 http://snl.no/.nbl_biografi/Jenny_Garfjeld/utdypning

Nils A. Ytreberg, Tromsø bys historie, bd 2, side 299, 302 (1962)

Lokalhistoriewiki: artikkel om Troms kooperative fylkeslag. Lest 4.2.2013

http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Troms_Kooperative_Fylkeslag