Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

I lensmannsarkivene er det materiale fra manntallsnemnd og valgstyre.

Manntallsnemnda, der lensmannen gjerne var sekretær, hadde som oppgave å forberede manntallet foran stortings- og kommunevalg. De som gjorde krav på å ha stemmerett måtte melde fra til manntallsnemnda innen en viss tid. Systemet med manntallsnemnd ble først innført i kommunene fra 1897. Før den tid ble manntallet ført av presten og fogden og finnes i deres arkiv. I de tilfeller manntallsnemndas arkiv mangler hos lensmannen, kan det vanligvis finnes i kommunearkivet.

Valgstyret, der lensmannen gjerne var sekretær eller formann, hadde som oppgave å gjennomføre valg til storting og kommunestyre. Dette tar til i 1897. Før den tid finnes valgsaker i amtmanns-arkivene (stortingsvalg) og fogde-/sokneprestarkivene (kommunevalg). Der valgstyrets arkiv mangler hos lensmannen kan det finnes i kommunearkivet.

Hva som finnes av valgmateriale vil variere fra arkiv til arkiv. For Finnmark vil det, som tidligere vist til, kunne være slik at ødeleggelsene i fylket mot slutten av andre verdenskrig har gitt arkivtap.

For å illustrere hva som kan finnes av valgmateriale i lensmannsarkiv, skal vi her gjengi innholdet i arkivet til Lensmannen i Tromsøysund (tallet lengst til venstre angir stykkets lnr i arkivet).

MANNTALLSNEMNDA
708 1903-1924 Journal
709 1909-1928 Journal
710 1919-1933 Forhandlingsprotokoll
711 1973 Manntallsregister
712 1944-1949 Manntallsføreren.

Valgstyret
713 Forfallsanmeldelser (forhåndsstemmer) 1905-1951.