Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Det fantes flere fogderier i Troms og Finnmark. Ordningen med fogdeembeter ble avskaffet i 1898. For å gi et eksempel på valgmateriale i fogdearkiv, skal vi her gjengi det som er beskrevet i katalogen for arkivet til Fogden i Senja og Tromsø (Troms fylke).

686 1814-1828 Manntall over stemmeberettigede
    1847-1889 Manntall over stemmeberettigede og edsavleggelser
    1886-1898 Vedr. stemmerettsmanntall
    1889-1897 Edsavleggelser
687 1846-1898 Manntallsprotokoll for stemmeberettigede i Tromsøysund prestegjeld
688 1838-1862 Valgprotokoll for formannskap og kommunestyre 
689 1828-1855 Manntall over stemmeberettigede/edsavleggelser
    1864-1865 Ordførervalg.