Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Amt-/fylkesmannen i Finnmark

Arkivet inneholder en serie med valgmateriale, hovedsakelig fra stortingsvalgene 1814-1865.

Det finnes videre en serie med tittelen Kommunevesen. Her finner vi materiale om kommunevalg i perioden 1870-1931. Materialet har en del lakuner (tomrom). Arkivkatalogen gir en nærmere beskrivelse av de valg som det finnes materiale om. I tilknytning til kommunevalgene kan det også finnes relevant informasjon i referater fra formannskap og kommunestyrer. I arkivet er det en serie med slikt materiale for perioden 1837-1967. Dette er avskrifter av møteprotokollene innsendt fra kommunene. Mot slutten av andre verdenskrig gikk betydelige mengder arkiv tapt i Finnmark. Dermed vil antakelig materialet som finnes ved statsarkivet få karakter av primærmateriale fordi de originale kommuneprotokollene i en rekke kommunearkiv ikke finnes bevart.

For tiden etter andre verdenskrig er det en egen serie for kommune- og stortingsvalg. Materialet omhandler kommunevalg for perioden 1947-1951 og 1967 og stortingsvalgene 1945, 1949 og 1961. Vi gjengir arkivkatalogens beskrivelse av materialet:

”Materialet angående kommunevalg inneholder utskrift av valgbøker, offisielle valglister med eventuelle bemerkninger/godkjenning fra fylkesmannen, opplysninger om valgkretsene, utskrift av forhandlingsprotokoll og utskrift av møtebok for valgstyret samt annen korrespondanse i forbindelse med materiell m.m. Materialet angående stortingsvalg inneholder utskrift av stemmestyrenes møtebøker, valgstyrets møteprotokoll, utskrift av forhandlingsprotokoll, liste over formenn i valgstyrene, utskrift av Finnmark distriktsvalgstyrets forhandlingsprotokoll, valgoppgjørsskjema og skjema : distriktsstyrets tabellariske oversikt over valgoppgjøret samt korrespondanse.)”

Lenke til arkivkatalogen for Fylkesmannen i Finnmark

Amt-/fylkesmannen i Troms

I arkivet finnes materiale om stortingsvalg for årene 1870, 1873, 1876, 1879, 1888, 1891, 1894 og 1897 og 1900. Det er snakk om stemmesedler, rundskriv mv. Videre så inneholder arkivet materiale om stortingsvalg 1903-1973 (valgpakker) og kommunevalg 1907-1971 (valgpakker).

 Lenke til arkivkatalogen for Fylkesmannen i Troms.