Velkommen som bruker av Statsarkivet i Tromsø!

Statsarkivet i Tromsø besvarer forespørsler fra både offentlige og private brukere. Henvendelse kan skje ved personlig oppmøte, pr. telefon eller brev via e-post eller post. Arkivverkets nettsider beskriver en del av tjenestene den enkelte kan vente seg ved henvendelse til oss.

Statsarkivet i Tromsø er tilrettelagt for funksjonshemmede og på Bygg for alle finner du mer informasjon om tilgjengelighet i Statsarkivets lokaler.

Statsarkivet i Tromsø

Inngangsparti Statsarkivet i Tromsø

Arkivsakene er unike og uerstattelige! Det er derfor viktig å

  • ha rene hender
  • legge dokumentene tilbake i riktig rekkefølge og aldri fjerne noe av innholdet
  • ikke sette merker med penn eller blyant eller lage bretter i arkivsakene
  • ikke bruke arkivsakene som skriveunderlag
  • ikke legge åpne protokoller oppå hverandre
  • ikke spise eller drikke på lesesalen

Lesesalen

Alle er velkomne på lesesalen. Der kan arkivene studeres nærmere og biblioteket fritt benyttes. Ved behov vil vi hjelpe til med å finne frem i arkivkataloger, arkivmateralet og litteratur. Vi ber om at besøkende gjør seg kjent med lesesalsreglementet og skriver seg inn i vår besøkprotokoll.

Lesesalen

Lesesalen

Arkivmateriale kan bestilles på forhånd og reserveres for videre bruk til annen dag. Materiale som skal brukes tirsdag ettermiddag må være rekvirert før kl. 15 samme dag.

Det må søkes spesielt om å bruke arkivmateriale som etter lov (offentlig arkiv) eller avtale (privatarkiv) er klausulert.

Det er ikke anledning til å låne med seg arkivsaker, bøker eller mikrofilm ut av lesesalen.

Vi har trådløst internett tilgjengelig i hele bygget.

I ekspedisjonsområdet finnes sitteplasser, garderobe, toalett og en vann- og kaffeautomat. Vi har ikke egen kantine, men det finnes flere kantiner på universitetsområdet.