Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Embetsmennene markerte seg som effektive rettshåndhevere

Det var langt fra lokale rettsinstanser til sentrale juridiske myndigheter i København, noe som gjorde det mulig å handle svært egenrådig på de fleste områder, også det juridiske. I Finnmark var de fremste rettslige embedsmenn lensherren, sorenskriveren og fogden. I tillegg kom lagmannen til Finnmark hvert tredje år og holdt sine rettsmøter ved de lokale tingstedene. Nye embetsmenn i Finnmark var ivrige etter å vise seg som effektive rettshåndhevere straks de var på plass i embetet. Tall for trolldomssaker viser at denne typen saker økte etter innsettelse av lensherre eller amtmann.

Sorenskriveren i Finnmark lnr 6 folio 13

Sorenskriveren i Finnmark lnr 6 folio 13

Gjennom rettsreferatene får en kjennskap til alle kriminalitetssaker i en bestemt periode, kvinner og menn kommer tydelig fram i blant annet trolldomssakene på 1600-tallet som er særlig forsket på. Men  rettsreferatene gir også mulighet til å se på andre forbrytelser begått av kvinner og menn, vurdere straffeutmåling relatert til rettspleie, rettskultur. Arkivmaterialet har en klar kvinnedimensjon, dokumentene forteller om kvinneundertrykking og samfunnets holdning til kvinner. Rettsreferatene gir uttrykk for maktapparatet og det generelle menneskesynet. Dette er dimensjoner som har relevans til dagens samfunn, og har universelle og allmenngyldige perspektiv. Kildene viser hvordan kontrollaspektet på en fryktinngytende måte kan ta mange måter og virkemidler i bruk. Embetsmenn som kom fra sør, hadde overhode ikke kjennskap til den lokale kulturen og misforstålser oppstod åpenbart..