Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Lærerlønningene i 1861 varierte fra 15-30 spd. Dette sier prosten om lærermangelen: " Aarsagen til at duelige Lærere ikke har været at faa kan Jeg saaledes ikke antage har havet sin Grund i Lønnens Ringhed; men hellere deri at duelige Subjecter ikke til nogen rimelig Pris har været at opdrive."

Senja prosti kopibok 1860-63  side 3

Senja prosti kopibok 1860-63 side 3.