Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Her følger en avskrift av de to første sidene av O. Holmgrens oversendelsesbrev.

Elvebak 26.10-76.

                                    N.P.J. 163/76.

Her Sognepræst Frost!

Jeg skal herved oversende Dem et Brev, som jeg igaar modtog af Petter Posti. Som De deraf vil se, vil han ikke lade sin yngste datter gaa i skole mere for det første paa Grund af at Barnet ikke  har faaet nogen Fremgang i Kvensk Læsning eller Stavning, - i den Tid hun har søgt Skolen.

Jeg var og talte mundtligt med han og forelagde han det gavnlige og ønskelige i at antage sig Barnets Undervisning, men ikke derstomindre det ulovlige og urædelige af den Grund at tage det af Skolen, da han jo alligevel kunde meddele det Undervisning hjemme.

Men han fastholdt sin Paastand om at hvad skulde det gaa i Skolen efter, naar det ikke lærte noget; thi han vilde paa ingen Maade at Barnet skulde læse norsk, før det har faaet en fornøden Læseferdighed i sit eget Sprog til at kunde erhverve sig Barnelærdoms Kundskaperne i sit eget Sprog, da først Kunde de lære norsk ved Siden af Kvensk. -.