Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Bergingeniør Gudbrand Thesen reiste i 1896 til Birtavarre for undersøkelsesdrift av kobberforekomster, og i 1897 ble det gjort malmfunn på Moskogaisa. Thesen var direktør i Birtavarre gruber gjennom hele driftsperioden fra 1898 til 1919. Aksjekapitalen gikk etter hvert over på norske hender, og Thesen eide i 1916 så mye som 91 % av aksjene. Blant annet økende produksjonskostnader førte til at ”A/S Birtavarre Gruber” gikk konkurs i 1919.

Moskogaisa 115

Moskogaisa 115

 

Moskogaisa 117

Moskogaisa 117.