Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Bergingeniør Gudbrand Thesen (1886-1939) tok utdannelsen sin ved Freiberg Universitet i Tyskland fra 1887 til 1891

Thesen var direktør i Birtavarre gruber gjennom hele driftsperioden fra 1898 til 1919. Han var ved Moskodalen gruver 1929-1930.

I 1934 var Thesen med på å grunnlegge ”Tana Gold andelsselskab med begrænset ansvar”. Selskapets formål var drift og salg av rettigheter til gull i og ved Helligdalen i Finnmark som Thesen hadde overdratt til selskapet.

Thesen døde i november 1939, og ut fra arkivet hans er det ikke mulig å si med sikkerhet hvordan driften av anleggene i Helligdalen utviklet seg etter dette.

Lenke til arkivkatalogen: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/14373/135149/version/1/file/Arkivkatalog+Thesen.docx

Sabetjok grube

Sabetjok grube
.