Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Underskriftsliste Altautvalget

Underskriftsliste Altautvalget

1968
Foreløpig utbyggingsplan for Alta/Kautokeino-vassdraget legges fram av Norges Vassdrags- og energidirektorat.

1973
Altautvalget, Aksjonsutvalget for bevaring av Kautokeino-Alta-vassdraget, dannes 7. juni.

1976
Kautokeino kommunestyre stemmer imot utbygging i januar .

Alta kommunestyre stemmer imot utbygging 2. mars med 30 mot 15 stemmer.

Finnmark fylkesting godtar 2 april utbygging av deler av vassdraget. 24 stemte for, 11 mot.

1978
St.prp. nr. 107 ”Om statsregulering av Altavassdraget i Finnmark fylke”

Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget dannes 12. juli i Alta.

Ca. 15000 underskrifter mot utbygging, herav ca. 6000 fra Alta og Kautokeino, overleveres til Stortinget.

Stortinget vedtar 30 november regulering med 90 mot 36 stemmer..