Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

 Søknadsdokumentet er hentet fra arkivet etter Direktoratet for statens skoger / Finnmark jordsalgskontor. Finnmark jordsalgskontor forvaltet statens eiendommer i Finnmark. Folkeaksjonen / Altautvalget henvendte seg til jordsalgskontoret med sin søknad datert 11. juni 1979 om tillatelse til bruk av statsgrunn i Alta herred med den hensikt å sette opp teltleir i Detsika. Etter en høringsrunde ble tillatelsen gitt under visse helse- og miljømessige forutsetninger, i tillegg til at tillatelsen ville falle bort dersom leiren ble brukt som base for å hindre vassdragsvesenets anleggsarbeid eller anleggsvirksomhet.

Søknad om teltleir

Søknad om teltleir.