Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Politidokumentene

Politibil

Politibil

Dokumentene fra arkivet etter Vest-Finnmark politidistrikt viser ulike sider ved politiets aksjoner og arbeid i forbindelse med aksjonene i Alta vinteren 1981. Mappene i arkivet som gjelder Alta-saken inneholder ingenting fra tiden før vinteren 1981. Dokumentene inneholder en rekke opplysninger som ikke er offentlige, derfor er navn, opplysninger om fødsel og adresse som kan identifisere personer sladdet. Alta-saken har i ettertid vist seg å være en av de sakene hvor politiets pålagte handling i ettertidens lys ser annerledes ut og vi har derfor valgt å sladde politifolkenes navn da vi ikke ønsker at publisering på nett skal få negative konsekvenser for disse.

Situasjonsrapport

Situasjonsrapport

E-logg

E-logg

Situasjonsrapporter

Daglige situasjonsrapporter er oversikt over situasjonen i Alta og omegn som beskriver vær og føreforhold, Folkeaksjonens aktiviteter, Motaksjonens aktiveter og annet. Det finnes også e-logg (etterretningslogg) som er mer detaljert time for time enn de renskrevne situasjonsrapportene.

Transport

Transportordrer innholder en
oversikt over transporten av
innbragte demonstranter.
Noen inneholder beskrivelser
av utstyr som ble konfiskert,
mens andre inneholder personalia.

Transportlogg 14.10.1981

Transportlogg 14.10.1981

Transportlogg 30.10.1981

Transportlogg 30.10.1981

Statistikk over sanitetsavdelings virksomhet

Statistikk over sanitetsavdelings virksomhet

Reduksjon/avløsning av mannskaper 23.10.1981

Reduksjon/avløsning av mannskaper 23.10.1981

Administrative bestemmelser

Det finnes også en rekke dokumenter som gjelder politiets administrasjon av arbeidet i Alta. Det vil være instrukser knytta til vaktorganisering, oversikt over sanitetkorpsets arbeid og annet.

 


.