Smakebiter fra arkivene

Her presenterer vi nettutstillinger knyttet til arkiv og hendelser i vårt område og smakebiter fra arkivene vi har. Her er en lenke til ei plakatutstilling som het

Knut Hamsun og Tromsø

Nettutstillinger

I anledning mangfoldsåret 2008 lagde Statsarkivet i Tromsø to nettutstillinger, en om Kautokeino-opprøret og en om Kulturmøter på Svalbard. Året etter laget vi en nettutstilling om Alta-saken i forbindelse med Forskningsdagene og Arkivenes dag. Utstillingene finner du i menyen til venstre.

Statsarkivet deltok sammen med Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Polarmuseet i Tromsø i utstillingsprosjektet Polar-Norge 2005, som var en del av Hundereårsmarkeringen 1905-2005. Utstillingen stod til 1. oktober 2006 på Tromsø museum. På Tromsø museum sine hjemmesider finner du mer om selve utstillingen. Deler av utstillingen har senere blitt vist gjennom UD over hele verden.

Arkivdokumenter

I forbindelse med utlån av arkivstykker fra Biskopen i Nord-Hålogland til et annet statsarkiv avfotograferte vi dokumentene da de var skadet. Et lite fragment ble funnet i mappa, og vi fant ut hvilket dokument det hadde tilhørt.

Kanselibrev biskop før

Kanselibrev Biskopen i Nord-Hålogland før

Kanselibrev Biskopen i Nord-Hålogaland etter

Kanselibrev Biskopen i Nord-Hålogaland etter

 

Arkivutstilling

Arkivutstilling

Den 25. juli 2005 var det 150 år siden Tromsø Amt Landhusholdningsselskab, senere Troms landbruksselskap, ble etablert. Styret bestod av fogd M. Nissen Drejer, distriktslege C.H. Nissen, godseier H. Moursund, kjøpmann Hillebert Pettersen og lensmann Erik Arnesen Sandeggen. 77 medlemmer hadde selskapet det første året og over halvparten var fra Tromsø. Statsarkivet i Tromsø har arkivet etter Troms landbruksselskap. I arkivet finnes også fotografier samlet inn til Nils Ytrebergs jubileumsbok i 1955, blant annet disse tre:

Svenskeku i Nord-Troms

Svenskeku i Nord-Troms

Gibostad landbruksskole

Gibostad landbruksskole

Felleskjøpet på Gibostad

Felleskjøpet på Gibostad