Statsarkivet skal ta i mot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra lokal og regional statlig forvaltning.

Vi stenger lesesalen fredager og har åpent to lørdager
Fra og med mars måned må vi omprioritere ressursene våre og stenger dermed lesesalen hver fredag.
Du er velkommen på lesesalen mandag - torsdag 9-15
tirsdager til kl 9-18  t.o.m. april
lørdag 4. mars  og 10. juni  kl 10-15

Nytt nettsted
Finnmarksarkivene er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark. Statsarkivet i Tromsø er med i dette nettverket og har vært med i opprettelsen av nettsiden.
Finnmarksskrinet er en felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket. I katalogen finnes det alle de ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket.
Se: http://finnmarksarkivene.no/

Norges dokumentarv
Rettsprotokollene fra arkivet til Sorenskriveren i Finnmark for perioden 1620-1813 er kommet med i førsteutgaven av Norges dokumentarv. Rettsprotokollene inneholder alt av typer saker som ble brakt inn for de lokale tingene i Finnmark.

Kistrand kommunes arkiv 1845-1914 er blitt anerkjent som en del av Norges dokumentarv på bakgrunn av ca. 240 dokumenter på kvensk og 120 på samisk som finnes i arkivet. Disse minoritetsspråklige dokumentene er ekstremt sjeldne og fremstår som unike både i nasjonal og internasjonal kontekst.

Mer om disse dokumentene finnes øverst i venstre marg.

Statsarkivet på Facebook
Siden er en ekstraservice til de som er på Facebook. Nettsiden vår skal fortsatt være der hvor nyheter om Statsarkivet, nettutstillinger og endringer i åpningstidene blir publisert. Link til facebooksiden

Statsarkivet i Tromsø mai 2007

Statsarkivet i Tromsø mai 2007

1814 i Troms og Finnmark
Som kjent deltok det ingen fra Finnmark amt, dagens Troms og Finnmark fylker, på Eidsvoll våren 1814. Men det ble foretatt valg i vårt område også. De som ble valgt fikk med seg et skriv fra presten med fullmakt og en adresse, en hyllning til Christian Fredrik, til amtsforsamlingen i Tromsø 1. august. Der skulle man velge tre menn som representanter for amtet, men siden grunnloven allerede var undertegnet ble de tre som ble valgt gitt fullmakt som representanter fra Finnmark amt til det første ordinære Storting. Fullmakter og adresser fra Finnmark amt i 1814 (nåværende Troms og Finnmark) er nå publisert på digitalarkivet. For mer informasjon om historien rundt disse fullmaktene og adressene og hva det er se Arkivverkets temaside om 1814. I dokumentet etter valgforsamling 1. august går det frem hvem som ble valgt som de første stortingsmennene fra Troms og Finnmark var distriktssjef i Kystvernet Lorents Peter Jessen, 37 år gammel fra Tranøy og Dyrøy sogn, sogneprest i Hammerfest Niels Drejer, 38 år gammel, og bonden Henrik Larsen fra Skjæret i Balsfjord, 35 år gammel. Statsarkivet i Tromsø vil jobbe mer med 1814 frem mot jubileet i 2014 og vi vil etterhvert publisere flere interessante dokumenter.