Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Status 1974

Forsiden på det første Status. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, serie Xba - Status, arkivstykke 1.

Torsdag 27. juni 1974 ble Statoil sitt internmagasin Status utgitt for første gang. Ønsket var å introdusere noe nytt og interessant, og å bidra til økt trivsel i Statoil. Magasinet skulle stå for åpenhet og forretningsorientering. Status ble utarbeidet av Informasjonsavdelingen, og ble frem til 1993 utgitt hver 14. dag. Etter 1993 ble nyheter trykket ukentlig i ”Ukestatus”, mens Status gikk over til månedlige utgivelser. Nå ble også Status utgitt på engelsk. Opplaget økte raskt i takt med arbeidsstokken og behovet for mer informasjon innad i selskapet.

I det første Status presenteres det nye styret i 1974. Det informeres om virksomheten, aktiviteter, nyheter, nye ansettelser og lønnsregulering i selskapet. Denne første utgaven besto av fire maskinskrevne sider med enkle illustrasjoner. Innholdet ble innhentet på de ukentlige ledermøtene eller direkte hos de enkelte avdelingene. Magasinet utviklet seg derimot raskt, og i konkurranse med andre europeiske internpublikasjoner fikk Status etter hvert priser og utmerkelser både for design og innhold.  

Status 1983

Status anno 1983. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, Serie Xba - Status, arkivstykke 7.

Status 1993

Fra 1993 ble Status også utgitt på engelsk. Dette er det første engelske Status. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, Serie Xba - Status, arkivstykke 16.

Statsarkivet tar vare på 34 årganger av Status, fra første utgave i 1974 til og med 2007. Serien utgjør syv hyllemeter. Materialet består også av lokale utgaver: Status Midt-Norge, Status Stavanger, Status Nord-Rogaland, Status Nord-Norge, Konsern Status, Status UK, Bergen Nytt, det ukentlige nyhetsbrevet Uke Status/Status Weekly og internettmagasinet Status i dag. Det nye internmagasinet ”WE” ble opprettet da StatoilHydro fusjonerte i 2007. Statsarkivet har tatt i mot årgangene fram til og med 2010.

Status 2005

Status anno 2005. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, Serie Xba - Status, arkivstykke 33

   


.