Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Statsarkivet i Stavanger skrev i desember 2012 ny kontrakt med Statoil ASA som sikrer videre samarbeid frem til 2018. Siden 2006 har vi mottatt over 2000 hyllemeter med arkivmateriale fra Statoil. Etter ordning og registrering har dette resultert i nærmere 1200 hyllemeter i våre magasiner. Vi har fjernet permer, plastmapper, binders og annen emballasje på materialet. Dokumentene er pakket i syrefrie omslag og lagt i spesialutviklede arkivbokser for optimal bevaring. Slik har vi oppnådd en reduksjon av volum på gjennomsnittlig 40 prosent. Hver boks er påført etikett med innholdsfortegnelse, og materialet er registrert i arkivdatabasen ASTA, på mappenivå. Vi har også registrert alle opprinnelige arkivnøkler, koder og Statoils eget arkiveringssystem, ARKAS. På denne måten er det enkelt både for Statoilansatte og eksterne brukere å finne frem til ønskede dokumenter.  Statsarkivet har publisert arkivkatalogen for privatarkivnummer 1339 Statoil ASA på Arkivportalen (åpner i nytt vindu).

Statsarkivet har også tatt i mot arkiv som omhandler oljevirksomheten fra statlige aktører, blant annet Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Politiet.  Sammen med private arkiv fra flere oljeselskap, foreninger, organisasjoner og underleverandører, oppbevarer Statsarkivet et unikt arkivmateriale som dokumenterer opprettelsen av Norge som oljenasjon. I denne sammenhengen spiller Statoil en av hovedrollene. Gjennom arkivmaterialet kan vi blant annet studere begynnelsen og utviklingen av et oljeselskap som ved 40 år har blitt en erfaren og kunnskapsrik aktør.  Vi synes at det er viktig og gledelig at Statoil, blant annet gjennom sitt samarbeid med Statsarkivet i Stavanger, har blitt en del av nasjonens hukommelse.

Foto i magasin 1

Foto: Janet Birkedal Martin, Statsarkivet i Stavanger..