Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Tidlig organisasjonskart. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, PA 1339 - Statoil ASA, Serie Aa - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., arkivstykke 7.

Tidlig organisasjonskart. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, PA 1339 - Statoil ASA, Serie Aa - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., arkivstykke 7.

En av hovedoppgavene til Arve Johnsen i begynnelsen ble å finne ledere og medarbeidere til selskapet. Styret rykket inn annonser i nasjonale og internasjonale olje- og gasstidsskrifter. På styremøtet 5.desember 1972 informerte Arve Johnsen om at det var kommet inn 475 søknader til lederstillingene. Ved årsskiftet ble sekretæren Marit H. Falck ansatt. Like etter ble Olav K. Christiansen og Helge Skinnemoen ansatt som ledere for Teknologiavdelingen. Jon Rud ble leder i avdeling for Jus og avtaleverk, Erik Schanche i Markedsføringsavdelingen og Christian Halvorsen i avdeling for Administrasjon.

Det ferske oljeselskapet hadde også behov for erfarne oljegeologer og petroleumsingeniører til Undersøkelses- og boreavdelingen. På stillingene som Statoils første letesjef og første boresjef var de fleste søkerne amerikanske. I april 1973 reiste Arve Johnsen, Olav K. Christiansen og Statoils første geolog, Arne Lervik, til Houston i Texas for å intervjue søkere. Reiseboken fra 28. april 1973 viser utgiftene til denne reisen.

Legg også merke til datoen 15. januar samme år. Dette var en reise til Paris hvor Arve Johnsen diskuterte utbyggingen av Friggfeltet med Elf. Det var også begynnelsen på opprettelsen av rørledningsselskapet Norpipe for ilandføring av olje og gass fra Ekofiskfeltet. Statoil fikk, etter flere forhandlingsrunder, hele 50 % eierandel i selskapet mot å skyte inn kun 5 % av kapitalen. Denne foredelaktige løsningen tilskrives Arve Johnsen og Jens Chr. Hauge.

Reisebok. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, serie Ra – Regnskapsmateriale, arkivstykke 2.

Reisebok. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA, serie Ra – Regnskapsmateriale, arkivstykke 2.

Høsten 1973 tiltrådte Eugene B. Muehlberger fra Shell som leder for Boring og produksjon og Phillip H. Halstead fra Chevron som leder for Undersøkelsesvirksomheten. Tor Espedal ble ansatt som leder av selskapets Økonomi- og finansavdeling i september 1973. Den siste ansatte i ledergruppen ble Arne H. Halvorsen som leder for Avdeling for informasjon og samfunnskontakt.

Arve Johnsen på reise i Sverige i 1985 i forbindelse med Statoil sin overtakelse av Svensk Esso. Kilde: Bildearkivet i Statoil, Statoil Historie 001424 - Passasjer Arve Johnsen 030685 – Foto: Øyvind Hagen.

Arve Johnsen på reise i Sverige i 1985 i forbindelse med Statoil sin overtakelse av Svensk Esso. Kilde: Bildearkivet i Statoil, Statoil Historie 001424 - Passasjer Arve Johnsen 030685 – Foto: Øyvind Hagen.

I begynnelsen av 1973 hadde Statoil to ansatte. Ved årets slutt var tallet kommet opp i 54. I 1974 var antall ansatte steget til 118, med en gjennomsnittsalder på 32 år og 10 mnd. Etter hvert vokste det frem en gruppe av faglig kvalifiserte, unge og motiverte ansatte som skulle være med på å bygge opp det nye selskapet. I 2011 hadde Statoil 21 300 ansatte, 19 000 av dem i Norge..