Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Tiden frem mot opprettelsen av Den norske stats oljeselskap i 1972 var preget av politisk uenighet om hvilken type selskap dette skulle bli. Uenigheten gjaldt i stor grad selskapets handlefrihet og virkeområde, Stortingets innflytelse og rolle og departementenes styring og ansvar. Disse elementene ble ikke fullstendig avklart før opprettelsen den 18. september, men stiftelsesvilkårene ble likevel fastsatt og definert.

Også Oljedirektoratet ble opprettet i 1972. Dette førte etter hvert til en tredeling av norsk petroleumsadministrasjon. Industridepartementet hadde, på regjeringens vegne, ansvaret for utformingen av den nasjonale målsettingen for virksomheten på kontinentalsokkelen i samsvar med retningslinjer trukket opp av Stortinget. Departementet skulle også forhandle om og tildele konsesjoner. Oljedirektoratet skulle ivareta forvaltningsoppgaven, forberede saker for departementet og delegere myndighet i faglige spørsmål vedrørende konsesjoner. Direktoratet skulle også ha planleggings- og kontrolloppgaver på kontinentalsokkelen, samt ansvaret for å samle inn og bearbeide seismiske data. Den norske stats oljeselskap A/S skulle være statens forretningsmessige ”arm” på petroleumssektoren og skulle etter hvert delta direkte i alle ledd i petroleumsindustrien.

Ansatte i møte

Jens Chr. Hauge og Vidkunn Hveding. Statoils første styreleder og nestleder. Kilde: Norsk Oljehistorie. Norsk Petroleumsforening, Leseselskapet, Oslo, 1992. Tore Jørgen Hanisch og Gunnar Nerheim. Side 285.

Allerede dagen etter den konstituerende generalforsamlingen i Den norske stats oljeselskap A/S ble det sendt ut innkallelse til selskapets første styremøte. Møtet ble avholdt den 5. oktober 1972 i Drammensveien 40 i Oslo.

Det er svært gledelig at vi har fått tillatelse fra Statoil til å stille ut protokollen fra dette første styremøtet i anledning selskapets 40-årsjubileum. Statsarkivet i Stavanger oppbevarer alle de originale styremøteprotokollene fra selskapet fra 1972 til 1990.

Her finner du styreprotokollen fra 5. oktober 1972!

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, PA 1339 - Statoil ASA, serie Aa - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., arkivstykke 8

Statoils styre

Dette fotografiet viser Statoil sitt styre i 1976. Styret besto da av Ottar Vollan, Einar H. Moxness, Ole Myrvoll, Finn Lied, Arve Johnsen, Hans Johan Ødegård og Aksel Fossen. Kilde: Bildearkivet i Statoil, Statoil Historie 008850 - Statoil styre 110376 – foto: N.N.

..