Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Arve Johnsen

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1578 - Mobil Exploration Norway Incorporated, serie Ua – Fotografier, arkivstykke 21. Foto: Hans- Olav Forsang.

Det første styremøtet i Den norske stats oljeselskap A/S viser at styret allerede da hadde lagt merke til Arve Johnsen som en mulig kandidat til stillingen som administrerende direktør. Arve Johnsen var på det tidspunktet statssekretær i Industridepartementet. Styret beskrev ham som ”usedvanlig dyktig” og en ”utpreget ledertype”, og styreleder Jens Chr. Hauge og nestleder Vidkunn Hveding fikk i oppdrag å samtale med Johnsen. Utfallet av disse møtene skulle bestemme om det var behov for å kontakte andre mulige kandidater. Møtene var vellykkede og allerede ved neste styremøte, 25. oktober 1972, ble det tatt en avgjørelse. Styret besluttet enstemmig å ansette Arve Johnsen, og Hauge ringte straks for å meddele ham om tilsettingen. Johnsen har senere fortalt at da han aksepterte stillingen som administrerende direktør kommenterte Hauge: ”Så blir dette din livsoppgave”.

ArveJohnsen, 2

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, PA 1339 - Statoil ASA, serie Xbf – Poseidon, Statoil Bakgrunn, arkivstykke 1.

I arkivet etter Statoil ASA hos Statsarkivet i Stavanger finnes det mye arkivmateriale etter Arve Johnsen. Fra januar 1984 har vi funnet frem rapporten ”Ledere, ledelse og valg av ledere”. Her deler Arve Johnsen sine egne erfaringer og synspunkter på nettopp dette, og lister blant annet opp sine ti lederregler:

1. Du skal kjenne deg selv og være deg selv

2. Du skal være et eksempel for andre

3. Du skal bry deg om dine medarbeidere

4. Du skal snakke og skrive klart

5. Du skal si NEI eller JA men ikke TJA

6. Du skal prioritere riktig

7. Du skal aldri kreve unødige utredninger

8. Du skal ta beslutninger og utføre handlinger

9. Du skal være påvirker

10. Du skal trene og velge nye ledere

Dokumentet: Kilde: Statsarkivet i Stavanger, PA 1339 - Statoil ASA, serie Xbf – Poseidon, Statoil Bakgrunn, arkivstykke 1.

Arve Johnsen ledet Statoil i over 15 år. Han viste seg å være den usedvanlig dyktige lederen styret hadde forespeilet i 1972, og er senere blitt beskrevet som en pioner i norsk oljehistorie. Under Johnsens ledelse gikk Statoil over fra å være et lite og uerfarent oljeselskap til å bli et selskap av internasjonale dimensjoner. Etter de store budsjettoverskridelsene ved Mongstad- utbyggingen på 80- tallet, og den følgende kritikken mot Statoils ledelse, valgte Johnsen å trekke seg som administrerende direktør. Han fratrådte sin stilling i Statoil i januar 1988.   

Arve Johnsen 3

Kilde: Bildearkivet i Statoil, Statoil Historie 008873 -Arve Johnsen 1988 – Foto: Ellingsen.