Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Etter tildelingen startet arbeidet med å kartlegge Gullblokken. Geologisk sett hadde 34/10 en krevende og komplisert struktur, noe som gjorde det nødvendig med omfattende seismiske undersøkelser. Arkivet etter Statoil viser blant annet at daværende konsernleder Arve Johnsen i oktober 1978 søkte om styret sin godkjennelse for å utføre tredimensjonale seismiske undersøkelser. I følge brevet var ikke todimensjonal seismikk tilstrekkelig, og mer avanserte og kostbare teknikker måtte tas i bruk.

Arve Johnsen fikk tydeligvis gjennomslag for forslaget, noe som fremgår i styredokumentene og i senere brev til Styret fra Arve Johnsen 9. november 1978. Dette brevet er en statusrapport på blokk 34/10 hvor det blant annet fremkommer at tredimensjonale seismiske undersøkelser vil starte i 1979, og rapport vil foreligge i 1980. Dokumentene viser videre at man på daværende tidspunkt var forsiktige optimister, og at ”det vil kreves flere boringer før det kan sies noe sikkert om utstrekningen av et eventuelt felt”.

 

SEISMIKK.doc 21,50 kB


.