Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Gjennom vårt nasjonale ansvar for å dokumentere norsk petroleumshistorie på arkivsiden har Statsarkivet i Stavanger opprettet ett tett og godt samarbeid med ulike oljeselskap på norsk sokkel. Statoil har valgt Statsarkivet i Stavanger som selskapets historiske konsernarkiv. Dette er klausulert materiale som det bare gis innsyn i etter godkjennelse fra Statoil. Det er gledelig at Statoil har gitt Statsarkivet lov til å bruke dokumentene som her er stilt ut. Serier som inneholder Gullfaks A-materiale er blant annet følgende:

Alle periodiske rapporter fra utbyggingen av Gullfaks A i perioden 1981 til 1985.

Egen Gullfaks-serie på 71,6 hyllemeter som inneholder kontrakter, anbud, rapporter, studier, utredninger, manualer, tegninger, korrespondanse, notat og møtereferat fra 1977 -1988.

Egen Gullfaks A prosjekt-serie på 10 hyllemeter. Denne serien består av tekniske manualer som omhandler ferdigstillingen av Gullfaks A plattformen.

I tillegg finnes det arkivmateriale om Gullfaks A i andre serier, som for eksempel seismikk, presseklipp, styremøtereferat, trykksaker, uønskede hendelser og saks- og korrespondansearkiv.

Andre arkiv hos Statsarkivet i Stavanger som inneholder Gullfaks A materiale er blant annet: Oljedirektoratet, Moss Rosenberg Verft AS, K. Lund Offshore AS, Total Norge AS, Norwegian Petroleum Consultants AS, Rafinor AS, Arbeidstilsynet og Politiet.  .