Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Tildelingen av blokk 34/10 på norsk kontinentalsokkel i 1978 ble en milepæl i norsk petroleumshistorie. For første gang var alle rettighetshaverne på et felt norske selskap. Statoil fikk tildelt 85 %, Hydro 9% og Saga 6%. I tillegg ble Statoil utpekt som operatør. Tiden frem mot denne tildelingen hadde vært preget av stor interesse både fra nasjonale og internasjonale selskap, og blokk 34/10 gikk under navnet ”Gullblokken”.

I Statoils historiske konsernarkiv finnes det blant annet serien Ga - Produksjonslisenssøknader. Denne serien inneholder møtereferat, interne notat, korrespondanse og geologiske rapporter fra 1973 til 1974. Materialet viser spesielt godt hvordan tiden frem mot utdelingen av konsesjonene ble brukt. Det lille utvalget av møtereferat fra oktober 1973 som er utstilt her viser en hektisk møtevirksomhet mellom Statoil og diverse selskap angående de forestående produksjonslisenstildelingene. Dokumentene viser også at det var blokkene 34/7 og 34/10 som var mest attraktive for de fleste selskapene.

KONSESJON.doc 22,00 kB


.