Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Statuen av ”Jentene på Flatholmen” ble satt opp i Tananger indre havn i 1990. Den er laget av Svein Magnus Håvarstein. Foto: Ingvild Østebø Mæland.

Statuen av ”Jentene på Flatholmen” ble satt opp i Tananger indre havn i 1990. Den er laget av Svein Magnus Håvarstein. Foto: Ingvild Østebø Mæland.

Flatholmen fyr ble kjent over hele landet i slutten av januar 1894. Fyrvokter Ingebrigt Olsen kullseilte sammen med to av sønnene på vei hjem etter at han hadde fraktet kona inn til Tananger. Redningsdåden som de to fyrvokterdøtrene, Ester og Bertine, utførte da de reddet en av brødrene sine, gjorde sterkt inntrykk over hele landet. I tillegg fikk de tent fyret om kvelden og passet sine småsøsken som de også hadde ansvar for. Først dagen etter kom det folk til Flatholmen som fikk vite om drukningsulykken. Innførselen i kirkeboka forteller med sitt nøkterne språk om den tragiske hendelsen.

Kirkebok for Sola i Håland, 1889-1900.

Kirkebok for Sola i Håland, 1889-1900.

Redningsbragden til de to jentene ble først omtalt i avisene. Senere ble den nedskrevet av presten Jonas Dahl i Stavanger og kom på trykk i flere utgaver av Nordahl Rolfsens Lesebok. Her kan du lese fortellingen i Nordahl Rolfsens Lesebok, 2. utgave, utgitt 1957. Etter ulykken ble det også satt i gang en spontan innsamlingsaksjon til enken etter fyrvokteren. I forbindelse med denne aksjonen ble det også skrevet sang om ulykken og den dramatiske redningsdåden som de to søstrene utførte.

Grunneierne til Flatholmen signerte på at de godtok skylddelingen over fyrgrunnen på Flatholmen.

Grunneierne til Flatholmen signerte på at de godtok skylddelingen over fyrgrunnen på Flatholmen.

Allerede i 1857 ble det bevilget midler til et fyr på Flatholmen utenfor Tananger. Men Stortinget vedtok å omdisponere dette beløpet til Feistein fyr i Klepp. Dette ble tent i 1859. I mai 1861 ble det avholdt skylddelingsforretning over gården Tjora i daværende Håland kommune, der en del av Flatholmen ble utskilt til grunn for fyrstasjonen. I 1862 fikk Tananger sitt fyr på Flatholmen. Dette ble betegnet som ”et nødvendig Led i Fyrkjeden for denne Strækning hvor et betydelig Antal Fartøier passerer, og til Hjælp for at søge inn til Tananger Havn”. Tananger havn er den eneste naturlige havnen langs Jærkysten, mellom Stavanger og Egersund. Fyret, et innseilingsfyr, ble tent den 1. september 1862. I 1863 fikk fyrstasjonen naust og året etter nytt uthus med bryggerhus.

Regnskapet for første halvår 1863 viser at det ble utført både mur-, maler- og snekkerarbeider, og det måtte kjøpes inn utstyr til drift og vedlikehold. Arbeidsfolkene fikk gratis drikkevarer, både ”3 Potter Kornbrendevin og 1 Potte Spiritus”.

Regnskapet for første halvår 1863 viser at det ble utført både mur-, maler- og snekkerarbeider, og det måtte kjøpes inn utstyr til drift og vedlikehold. Arbeidsfolkene fikk gratis drikkevarer, både ”3 Potter Kornbrendevin og 1 Potte Spiritus”.

I 1931/1932 ble stasjonen fullstendig ombygd. Da kom det ny fyrvokterbolig med uthus. Den gamle ble bygd om til assistenbolig. Fyrdirektoratet måtte nemlig ansette assistent da det ble installert tåkesignal. Videre fikk fyrstasjonen et større naust. Det første tyfon tåkesignal i det norske fyrvesenet ble installert i et nybygd maskinhus av betong. I 1957 kom elektrisiteten til fyret og forbedret lysstyrken vesentlig. Fyret ble automatisert, avfolket og erstattet av en elektrisk fyrlampe i 1984. Siden 2003 har Tanangers Minne etter avtale med Kystverket hatt ansvar for å drive fyret..