Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Tungenes fyr i 1930-årene. Foto: Johan N. Figved. Privatarkiv nr. 135, Stavanger Turistforening. Statsarkivet i Stavanger.

Tungenes fyr i 1930-årene. Foto: Johan N. Figved. Privatarkiv nr. 135, Stavanger Turistforening. Statsarkivet i Stavanger.

Lengst nord på Jærkysten ligger Tungenes fyr som ble opprettet i 1828 av Stavanger Havnekommisjon. Det var viktig å få skip og last trygt inn til havnen i Stavanger, spesielt under vårsildfisket. Både byens handelsstand, skipsredere og sildefiskere bidrog med økonomisk støtte til å drifte fyret. Til å begynne med var dette bare noen brennende, tynne talglys i vinduet til et privateid hus i Tungenesvågen i januar og februar måned. Etter noen år ble talglysene byttet ut med en tranlampe. Fra 1835 ble brennetiden utvidet til mars måned. I 1860 besluttet Stortinget at Fyrvesenet skulle overta ansvaret for Tungenes fyr. Det kom da en ny fyrstasjon ute på Tungeneset. Fyret var helt fra starten en familiestasjon. Lykten ble tent 1. september 1862, og brennetiden ble utvidet fra 15. juli til 15. mai.

Vaktjournalen for de første 20 dagene på Tungenes i september 1862 forteller blant annet om vind- og værforhold, hvor lang brennetid fyret hadde hvert døgn, olje- og vekeforbruk, hvem som var på vakt og hvilke fyr en kunne se, som Kvitsøy og Fjøløy.

Vaktjournalen for de første 20 dagene på Tungenes i september 1862 forteller blant annet om vind- og værforhold, hvor lang brennetid fyret hadde hvert døgn, olje- og vekeforbruk, hvem som var på vakt og hvilke fyr en kunne se, som Kvitsøy og Fjøløy.

I 1898 ble fyret oppgradert. Det kom da tårn på boligen. Dessuten ble det anskaffet en større lykt. Fra 1907 brant fyrlykten hele året. Det kom elektrisk strøm i 1931. Et nytt, lite maskinhus rommet tåkelur, som kom i drift i 1933. Noen år senere kunne fyrvokteren flytte inn i nybygd bolig. I 1959-1960 ble det satt opp en dobbeltbolig som underbygning for fyret. Tungenes fyr ble avfolket og nedlagt i 1984. En ny fyrlykt på skjæret ”Bragen” noen hundre meter nordvest for Tungenes erstattet fyrstasjonen.  I 1998 ble fyranlegget fredet. Det er foretatt en omfattende restaurering av anlegget. Stilmessig er fyrstasjonen nå tilbakeført til 1930-årene. I dag er fyret kulturarena og museum og drives av Kystverkmuséa i samarbeid med Jærmuséet.

Søndag 24. september 1905 kan vi lese i fremmedboka at Tungenes fyrstasjon hadde mange gjester, deriblant et medlem av Kielland-familien.

Søndag 24. september 1905 kan vi lese i fremmedboka at Tungenes fyrstasjon hadde mange gjester, deriblant et medlem av Kielland-familien.

Som vi ser ovenfor, kunne en besøke fyrene før også, til og med selve fyrtårnet. I ”Instrux for Fyrbetjente”, fra 1886, heter det i § 17 at ”Fremmede kan tilstedes Adgang til Lygterummet, dog kun naar det kan ske uden Skade for Tjenesten eller Fyrets Lysning, og kun under Tilsyn af en Fyrbetjent.” Fyrvokteren hadde ansvar for at det ble ført besøksprotokoll eller fremmedbok med navn på alle besøkende. De bevarte fremmedbøkene eller besøksprotokollene i fyrarkivene, gir også et lite glimt av det sosiale livet på fyret..