Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Hulleborg og mannen, Hans Christopher, fikk til sammen åtte barn. Fem av dem levde opp. I folketellingen 1801 var Hulleborg 29 år gammel og mor til fem barn i alderen ett til sju år. De to minste var tvillinggutter. Den ene av disse døde året etter. Daarthe Langballe, den 72 år gamle tanten til Hans Christopher, bodde også i huset, foruten to tjenestejenter. Det var et stort bolighus som skulle holdes i orden. Branntakstforretningen fra 1802 forteller blant annet om et gjestgiverhus med ti værelser i tillegg til flere mindre bygninger på eiendommen. Før jul hadde nok Hulleborg det ekstra travelt, selv om hun hadde hjelp til å gjøre en del av arbeidet. Det var mye som skulle planlegges og forberedes, både når det gjaldt rengjøring, mat, klær og tekstiler.

Vi kan se av oppskriftene i den vesle boka at gjøremålene var både annerledes og mer tidkrevende på den tiden enn i dag. Såpeoppskriften nevnte vi så vidt innledningsvis. Å tilberede såpe kunne ta over en uke. I tillegg fordret den helt spesielle ingredienser, nemlig hønse- eller enda bedre, dueskarn! Dette var rett og slett hønse- eller dueskitt! Vi finner også oppskrifter på hvordan såpen skulle brukes. I Hulleborg si oppskriftsbok skilles det både mellom klesplagg og materialtyper. Silkestrømper skulle vaskes etter en oppskrift. Til ”Damask og Taft samt alleslags Colleurede Silke Tørklæder og baand” skulle en bruke en annen. Kanskje var det enklest å vaske høyrødt ulltøy. Da brukte de både silt ”Hvedeklid Vand og Brændevins Drank”!

OpSkrift paa Sæbe at Kaage

Tag en Tønde Aske som er brændt af Ener, eller Ege Veed, tag 10 Vasbøtter Vand kaag den saa Stærk at der kan flyde et Eg paa Luden, vil man ikke kaage den kand man sætte den i 9 Dage og Netter kan det være det samme som den er kaagt, vil man kaage den skal man tage En Fjerding aske til hver Gryde som holder en halv tynde naar den er kaagt, øs den i et Kar med samt aske og aldt Lad den staae i en Nat saa kan man kaage Sæben, tag saa den klare Luud af, kom den i Gryden; til hvær Vasbøtte Lud, tages 2 Marker Talg, den tredje part af Luuden skal Kaages bort føren man kommer Talgen i Gryden; 1 1/2 kande kalk til en halv tøn Aske, man maae røre den væl saa kan man prøve den i en Skaal, staar der Lud under da spees den med Vand naar den har først kaagt i 2 heller 4 Timer, en liden Skaal med Hønse Skaren har man Due Skarn er det bedre.-

At Vaske Silke Strømper af alle Slags Farver

Man tager 2 lod finskrabet Venethiansk Sæbe, 3 Potter Regn Vand og lader det kaage 1 qvarters Tiid i en Nye potte. Derpaa tager man det af Ilden og kommer ½ lod Canari Sukker derudi, og rører det væl i blant hinanden, indtil det bliver som et klart Skum. Siden vasker man dermed efter behag.- Først tager man Strømperne Dypper dem i Vand, og gjør dem ganske Vaade over aldt; siden tager man Fodsaalen og saavidt af Strømpen, som gaaer ned i Skoen, og udtoer samme reent; først i kaaldt Vand, siden i det varme Sæbe Vand, naar det er skeed vasker man den ganske Strømpe i Sæbe Vandet, som ikkun maa være lunket, og gnider den ganske subtil i mellem Hænderne, indtil alureenhed er borte.- Derefter udvasker man den i reent Lunket Vand, og udskyller den i færskt Vand, saa at Sæben kommer væl derudaf, trykker saa vandet væl af dem, men passer paa at man ikke Vri dem; Siden trækker man dem glat udfra hinanden, paa det at den bagerste Søm kan komme vel i Midten, og tørrer den i Skyggen saaledes, at de enda bliver lidet fugtige.- Tilsidst Dækker man Dem glat til med linnede Klæder, og Ruller dem paa Valke Træe, eller Rulle, saa faar de sin glans igien, man kan og Dyppe Dem i Prinsesse eller Smals Blaadt.-

Damask og Taft, samt alleslags Colleurede Silke Tørklæder og baand at Waske.

Først tager man ½ lod fin Gummi Tragant støder den i en Morter og kommer den i en skaal, paa samme slaar man en pot Varmt Vand, og lader det staae i nogle Tiimer. Dernæst tager man 2 lod finskrabet Venetiansk Sæbe og 4 lod færsk Vand, lader det kaage tilsammen en halv Timestiid i en reen Potte / og setter det saa af Ilden.- Videre tager man en halv skee fuld klar Honning og det vide af et Eg, hvilket man rører tilsammen, og slaar op i det varme Sæbe Vand, og rører det væl i blant hinanden, indtil det bliver lutter Skum saa er Sæbe vandet færdigt.- Det som man nu vil Vaske maa man først Dyppe i reent Vand, udbredes dereffter paa et Glat Bord, og væl afstryge det med Sæbe Vandet med et Støkke vidt Flannel paa begge sider, saa at al urenheden kan komme reent derudaf.- Siden afstryger man det med reent Vand og udskyller det i færsk koldt Vand udtrykker Vandet deraf, uden at vride det, og trækker det Glat ud.- Derefter lægger man det paa et Linnet Klæde med den rette Side, og overstryger det med den flade haand med formelte Gumi Tragant og lader det tørres i Skyggen. Tilsidst lægger man det i mellem linnede Klæder, og ruller det saa faar det en smuk Glans.- 

 

Høye Rødt Ulden Toy at Waske

Dertil tager man afkaagt og jgjennem sjil Veedeklid Vand og Brændeviins Drank, og toer Tøyet derudj. Det merkes, at alt hva som er Syrligt, er godt at toe Høyerødt udi Derefter udskylles det i færskt Vand.-.