Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Østlandske og Vestlandske Petroleumscompagni (ØPC og VPC) hadde en liten flåte av skip og båter i forskjellige størrelser. Det var alt fra store tankskip til små motorbåter. Disse ble brukt til å frakte petroleumsprodukter og ansatte til de forskjellige tankanleggene langs kysten. De første driftsårene var det seilskip som stod for transporten. Disse fraktet petroleumsproduktene enten på trefat, eller så var de ombygd og utstyrt med tanker.

De første skipene

VPC sitt første tankskip het ”Unionen. Dette var et ombygd seilskip, og det brant opp utenfor Skålevik i 1898. Petroleumsproduktene ble stort sett importert fra Amerika. Til denne langtransporten var det behov for tankskip med større pålitelighet og lastekapasitet enn et ombygd seilskip kunne tilby. I samarbeid med reder og statsminister Christian Michelsen kjøpte VPC et nytt damptankskip, D/T ”Conrad Mohr”. Det ble levert i 1909 og var den første damptanker bygd for norske midler. Damptankeren hadde en lastekapasitet på 40 000 fat. Den skulle først og fremst frakte petroleumsprodukter fra Standard Oil sine raffinerier til tankanleggene i Skålevik og på Steilene.

Conrad Moor 1

D/T ”Conrad Mohr” ligger trolig til kai ved VPC sitt tankanlegg i Skålevik. Fotograf og årstall er ukjent.

Conrad Moor 2

D/T ”Conrad Mohr” til kai ved Steilene i Oslofjorden. Fotograf og årstall er ukjent. Fotografiet er retusjert.

S/S ”Petroleum”

Flere mindre tankskip fraktet petroleumsproduktene fra hovedlagrene til de forskjellige tankanleggene langs kysten. Et av disse tankskipene var S/S ”Petroleum”. Det hadde hjemmehavn i Bergen og gikk i kystfart fra tankanlegget i Skålevik og nordover til Harstad. Byggeår og størrelse på skipet er ukjent.

Petroleum

S/S ”Petroleum”. Fotograf og årstall ukjent.

”Snespurven”

VPC kjøpte enda et seilskip i 1916. Det var en stålbark på 231 fot og 2500 brutto tonn. Skipet ble bygget ved Napier og Miller i Glasgow i 1907. Fartøyets opprinnelige navn var ”Rendova”. Da skipet kom til Norge fikk det navnet ”Snespurven”. Det hadde innebygde tanker og kapteinen het Eskil Blomquist. Fra 1907 gikk ”Rendova”, og fra 1916 ”Snespurven” i Atlanterhavsfart og fraktet petroleum. I 1917 ble skipet torpedert i Nord-Atlanteren av en tysk u-båt. Alle om bord ble reddet.

Snespurven

”Snespurven”. Fotograf er ukjent. Årstall ca. 1916.

M/T ”Haakon Hauan”

 ØPC kjøpte også et stort tankskip for å frakte petroleum fra Amerika. Da det ble bestilt fra Akers Mekaniske Verksted i Oslo var det det største skipet verkstedet inntil da hadde bygget. Skipet på 9870 tonn ble levert i 1935. Under andre verdenskrig seilte tankskipet for Nortraship. M/T ”Haakon Hauan” kom ikke uskadet gjennom krigsårene. I 1942 ble det torpedert utenfor innløpet til Mississippi. Etter angrepet gikk skipet for egen maskin til New Orleans og deretter til Mobile for reparasjon. I januar 1946 kom skipet tilbake til Norge og fortsatte virksomheten for ØPC og senere Esso.

Haakon Hauan

M/T ”Haakon Hauan” er her fotografert ved Essos anlegg på Steilene under lossing av den første oljelast til Norge etter frigjøringen. Fotografen er ukjent og årstallet er 1946.

D/S ”Petrolea”

I tillegg til de store skipene hadde både ØPC og VPC flere små transportbåter. En av disse var D/S ”Petrolea”. Dette var den første dampbåten som ØPC kjøpte. I periden ca. 1910 til slutten av 1930-årene, slepte den lektere mellom Steilene og Oslo. Innimellom hadde den også noen turer til Sørlandet. ”Petrolea” senere bygget om til bensinstasjon i Frognerkilen.

Petrolea

D/S ”Petrolea”. Fotograf og årstall er ukjent.

M/B ”Tiger” og M/B ”Petrol”

I tillegg til transportbåtene trengte også ØPC og VPC sine omreisende salgsmenn båter. Selskapene hadde dessuten også behov for direksjons- og inspeksjonsbåter. M/B ”Tiger” var VPC sin direksjons- og inspeksjonsbåt. Den var opprinnelig dansk vedettbåt og hadde blitt brukt av den danske kongen. VPC kjøpte den omtrent 1914. Direktør Andresen brukte den fram til 1933, da den ble inspeksjonsbåt. M/B ”Petrol” var såkalt ”reisendebåt” og transporterte selgere langs kysten.

Tiger

M/B ”Tiger”. Fotograf og årstall er ukjent.

Petrol

M/B ”Petrol”. Fotograf og årstall er ukjent.

Modernisering av flåten

Essos flåte ble over tid skiftet ut med mer moderne fartøy. Navnene på båtene ble også forenklet. De nye fartøyene ble fra slutten av 1950-tallet delt inne i to navnegrupper. Noen transportbåter fikk navnet ”Esso” og et nummer. Andre båter fikk navnet ”Esso” og et navn tilknyttet steder eller anlegg der Esso var representert. I selskapets historiske fotografisamling er det bevart en del fotografier av båter i Essos flåte. De historiske arkivene etter Esso Norge inneholder ikke mye skriftlig informasjon om disse båtene. Her presenterer vi et fåtall av de fotografiene som bevart.

”Esso 3”

Esso 3

”Esso 3”. Fotograf og årstall er ukjent.

”Esso 22”

Dette var en flytende bensinstasjon for fritidsbåter i Oslofjorden. Den hadde base i Frognerkilen og startet sin virksomhet i 1949. Flåten hadde fire elektriske pumper og ble forsynt med strøm via undervannskabel fra Bygdøy. ”Esso 22” solgte bensin, diesel og smøreolje til fritidsbåtkundene. I tillegg hadde den marine bensinstasjonen ferskvann, kiosk og ikke minst toalett.

Esso 22 1

”Esso 22”. Fotograf og årstall er ukjent.

Esso 22 2

”Esso 22”. Fotograf og årstall er ukjent.

”Esso 30”

Esso 30

”Esso 30”. Fotograf og årstall er ukjent.

”Esso Harstad”

Esso Harstad

”Esso Harstad”. Fotograf og årstall er ukjent.

”Esso Slagen”

Esso Slagen

”Esso Slagen”. Fotograf og årstall er ukjent.

M/T ”Esso Bergen”

Esso Bergen

M/T ”Esso Bergen”. Fotograf og årstall er ukjent.

Arkiver fra Esso-skip

Blant ExxonMobil Norge sine historiske arkiver er det bevart arkiver etter to av Esso sine skip. Dette er M/T ”Esso 6” og M/T ”Esso 33”. Tankbåten M/T ”Esso 6” ble bygget av Brattvåg skipsinnredning og sveiseverkstedet J. Johansen. Den ble sjøsatt 4. april og overlevert 31. mai 1962. Tankbåten ble bygget for Norske Esso og skulle gå i tankfart på ruten Trondheim – Harstad, og enkelte turer til Svalbard. Båten var 114 fot lang, 24,7 fot bred, stakk 10,6 fot dypt og hadde en lasteevne på 250 tonn dw. Det var to oljepumper til lossing ombord. Tankbåten hadde et mannskap på ni personer.

Esso 6

M/T ”Esso 6” til kai ved Sama Lager i Harstad. Fotograf og årstall er ukjent.

M/T ”Esso 33” var et ombygd skip som transporterte oljefat og het opprinnelig M/S ”Klaus”. M/S ”Klaus” transporterte oljefat for Vestlandske Petroleumskompani og senere Norske Essos tankanlegg i Harstad. Det hadde originalt en kapasitet på 750 fat. Etter en ombygging fikk M/T ”Esso 33” en oljetank med kapasitet, og ny måleenhet, på 135 kubikkmeter. 

Esso 33

M/T ”Esso 33” fotografert i Tjeldsundet. Fotograf og årstall er ukjent.

_________________________________________________________________

Esso 33 fartssertifikater .