Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Distribusjonen av petroleumsprodukter var delt mellom tankbåter og ulike typer landbasert transport. Tankbåtene transporterte de store mengdene med petroleumsprodukter til tankanleggene langs kysten. Deretter overtok tankvogner, og senere tankbiler, oppgaven med å forsyne bensinstasjoner og lageranlegg innover i landet.

Transport med hest

Hest og vogn var det viktigste transportmiddelet for å frakte petroleum i innlandet fram til 1920-tallet. Det eldste fotografiet av transport med hest i Essos fotosamling er fra rundt 1902. Det viser levering av fat med lyspetroleum til en forretning i Halden.

Halden

Tønnetransport med hest og vogn i Halden, rundt 1902. Fotograf ukjent.

Transport med fat var lite effektivt ved levering av større mengder petroleum. ØPC kjøpte tidlig inn vogner med større tanker. ”Tankvogn nr. 1” var en spesialtilpasset vogn trukket av to hester. ØPC kostet også på seg litt luksus og utstyrte vognen med kalesje slik at kusken kunne sitte tørt i regnvær.

Tankvogn 1

”Tankvogn nr. 1”. Fotograf og årstall er ukjent.

I Kristiansand var det formann Bergstøl og hans sønn som stod for levering av petroleumsprodukter for ØPC. Hestene Max og Bruno trakk en tankvogn som kunne romme 2000 liter.

Bergstøl

Essotransportørene Max og Bruno i Kristiansand 1911. Fotograf Nerlien.

Paulsenbrygga i Bispevika i Oslo var knutepunktet for distribusjon av petroleum fra ØPC sitt tankanlegg på øygruppen Steilene. Transportbåter fraktet petroleumsproduktene til land. På Paulsenbrygga ble petroleumen lastet over i vogner og senere tankbiler. Dette fotografiet fra rundt 1920 viser at overgangen fra hestetransport til lastebil var i gang tidlig på 1920-tallet.

Paulsenbryggå

Paulsenbrygga i Oslo rundt 1920. Fotograf ukjent.

Tankbiler

Tankbilene tok over for hest og vogn utover på 1920-tallet. Tankene fra hestevognene ble flyttet over og montert på lastebiler.

Tankvogn 4

”Tankvogn nr. 4” fra ØPC i Oslo rundt 1920. Fotograf ukjent.

Kannetransport

Kannetransport med lastebil i Oslo på 1920-tallet. Fotograf ukjent.

Drammen

Tankbil for fyringsolje fra firmaet Peder Danielsen i Drammen. Fotograf og årstall er ukjent.

Prøvekjøring

Prøvekjøring i 1930 med semitrailere opp Lambertseterbakken fra Abildsø i Oslo. Fotograf Skarpmoen, Oslo.

Vallø Oljeraffineri hadde også egne tankbiler. Deres logo var en trehodet hund. Tankbilen på fotografiet nedenfor er en GMC type K16 med en 2000-liters tank på lasteplanet.

Vallø Tankbil

Tankbil fra Vallø Oljeraffineri. Fotograf og årstall er ukjent.

White tankbil

White tankbil på 5000 liter i Oslo 1934. Fotograf Anders B. Wilse.

Steinkjer

Tankbil på Steinkjer 1934. Fotograf Schrøder, Trondheim.

Transformatorolje til kraftstasjoner var et populært produkt. For å nå fram til avsides kraftstasjoner måtte tankbilene både være solid bygget og pålitelige i drift. På smale norske veier leverte Esso sine produkter over hele landet. Tankbilen på fotografiet nedenfor er vei til Måbødal kraftstasjon i Hordaland med transformatorolje. Tanken på bilen rommet 5000 liter og hadde også en 3000-liters tilhenger.

Måbødal

På vei til Måbødal i 1939. Fotograf ukjent.

Tankbil Høvringen

Tankbil med tilhenger på Høvringen tankanlegg ved Trondheim. Fotograf Schrøder, Trondheim.

Stor tankbil

Tankbil med tank som ble utvidet fra 28 000 til 40 000 liter i 1959. Fotograf ukjent.

Scania Vabis tankbil

Scania Vabis tankbil 1965. Fotograf ukjent.

Fyringsolje både til private boliger og næringsbygg, samt flybensin var også viktige produkter for Esso etter 1945. Tankbiler fra Esso var et vanlig syn i boligstrøk.

Fyringsoljebil

Tankbil fra Esso leverer fyringsolje til en privatbolig. Fotograf og årstall er ukjent.

Flybensin 1951

På baksiden av fotografiet star det: "Refuelling of Cap. C. Blair's Mustang at Bardufoss Airport before taking off on the flight from Bardufoss to Fairbanks", mai 1951. Fotograf ukjent.

Tankbil på flyplass

Tankbil på flyplass. Fotograf og årstall er ukjent.

Fra 1930 og fram til 1980-tallet overtok tankbilen som det viktigste transportmiddelet for petroleumsprodukter i Norge. Framveksten av privatbilismen var mye av årsaken til dette. Tankbiler med drivstoff fra Esso ble et velkjent syn på norske veier og flyplasser.

Tankbil 1980

Volvo tankbil med tilhenger på 1980-tallet. Fotograf ukjent..