Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Østlandske og Vestlandske Petroleumscompani (ØPC og VPC) sine kunder var spredt over hele landet. I starten hadde lampeolje vært det dominerende salgsproduktet. Men etter hvert som det norske samfunnet utviklet seg i en mer industriell og mekanisk retning, ble andre petroleumsprodukter viktigere. Mekanisering av jordbruket var i full gang. Bil, buss og lastebil overtok transporten, og framveksten av en motorisert fiskeflåte skapte et stort marked for de to selskapene. Problemet var å få produktene fram til kundene. ØPC og VPC bygget raskt ut et omfattende distribusjonsnettverk av tankanlegg og lagre over hele landet. De sentrale kystbyene hadde førsteprioritet. Deretter bygget selskapene også lagertanker på mindre steder langs kysten og i innlandet. På slutten av 1930-tallet var det flere tankanlegg og lagre i hvert fylke i landet.

Steilene i Oslofjorden.

Steilen 1

Fotograf og årstall ukjent. Landsteilene (nærmest), Storsteilene (ytterst), Fyrsteilene.

Steilene 2

Fotograf er Atelier Eidem. Årstall ca. 1940.

ØPC og VPC etablerte først hvert sitt hovedimportanlegg for petroleumsprodukter. Større tankskip fraktet varene stort sett fra amerikanske raffinerier til disse hovedanleggene. ØPC etablerte sitt hovedanlegg på Steilene i Oslofjorden. Steilene er en liten øygruppe bestående av fem øyer. På tre av disse, Landsteielene, Storsteilene og Fyrsteilene etablerte ØPC et stort anlegg. Fra grunnleggelsen av ØPC i 1893 og fram til 1940-tallet ble anlegget bygget veldig ut. Mellom 15 og 20 lagertanker i varierende størrelse ble konstruert. Anlegget hadde egen dampmaskin som produserte strøm til de forskjellige verkstedene og boligene på øyene. Et eget tønneverksted stod for produksjon og reparasjon av tønner og annen emballasje. I tillegg var det forskjellige tappestasjoner for petroleumsproduktene som ble sendt fra Steilene. Det fantes også et utendørs lager som inneholdt rundt 50 000 fat. Flere steder på øyene ble det bygget opp kaier og brygger. Disse skulle betjene både store tankskip og mindre transportbåter.

Skålevik utenfor Bergen

Skålevik 1

Fotograf er K. Nyblin, årstall er ukjent. Tankskipet til kai er sannsynligvis S/S Petroleum.

VPC etablerte sitt hovedimportanlegg på Skålevik utenfor Bergen. Anlegget stod ferdig første gang i 1909 og ble senere utvidet ved flere anledninger. I 1909 bestod det av seks store tanker som rommet 20 000 fat hver. I tillegg til tankene var det, som på Steilene, også flere verksteder tilknyttet anlegget. Fra hovedanlegget ble produktene lastet fra tankene over på fat for videre distribusjon. Disse fatene kom tilbake til Skålevik når de var tømt. Der ble de renset og dampet. Skader ble reparert og deretter ble de fylt opp igjen og merket. Hele denne prosessen var allerede i 1909 delvis mekanisert med automatisk rensing, damping og fylling. Elektrisk kraft til anlegget kom fra vannkraft hentet fra noen magasiner på Lyderhorn. Anlegget fikk fat fra en stor tønnefabrikk i Dimmelsvik i Hardanger. Denne fabrikken kunne ferdigstille rundt 2000 fat hver dag.

Skålevik 2

Fotograf er O. Svanøe, årstall er ukjent.

Fra disse hovedanleggene gikk mindre skip i kystfart for å levere produkter til mindre tankanlegg langs kysten. I utgangspunktet dekket ØPC markedet fra Østfold til og med Farsund og innlandet opp til Trøndelag. VPC dekket markedet langs kysten fra Farsund og til Vardø og Svalbard i nord. Etter hvert som selskapene ble mer og mer integrert med hverandre ble dette skillet gradvis visket ut. De historiske arkivene etter Esso Norge inneholder ikke mye skriftlig informasjon om disse mindre anleggene. Det er derimot bevart fotografier av de fleste anleggene i Esso Norge sin fotosamling. Her presenterer vi et fåtall av de fotografiene som bevart.

Solumsbukta, Drammen

Fotografiene fra Solumsbukta er fra 1915 og 1920. De første årene ble petroleum fra anlegget transportert in til byen med hest og kjerre. På fotografiet av tankvognen står det: ” Tankvognen må straks anløpe H. Olsen Gjæteigt. 22". Fotograf er ukjent for begge fotografiene.

Drammen 1

1915

Drammen 2

1920

Haneviken, Kristiansand

I Kristiansand lå tankanlegget i Haneviken. Fotograf er Nerlien og det er tatt i 1912

Bildetekst: "Herren til høyre er vår daværende representant Tønnesen. Nr. 2 fra høyre er ingeniør Kjøt".

Flekkefjord

Tankanlegget i Flekkefjord ble bygget før 1915. Fotografen er ukjent og det er tatt i 1915. Originalen er et negativ og det er speilvendt.

Hillevåg, Stavanger

I Stavanger ble det også bygget tankanlegg en gang før 1915. Anlegget ble plassert rett ved Hillevågsvannet, sør for sentrum. Fotograf og årstall for fotografiet er ukjent.

Bildetekst: "Tankanlegg og lager Hillevåg - Stavanger m/800 kubikkmeter petroleumstank. Hestene Odin og Svithun. 1950: Jernbanegangen er nu undergang 200 m lenger nord. Hestestallen er garasje - høyloftet er bestyrerbolig - naust og fatehus er borte, men lagerhusene er uforandret".

Hasseløy, Haugesund

I Haugesund bygget VPC tankanlegg på Hasseløy. Anlegget lå godt plassert i forhold til skipsleia. Fotografiet er fra et reklamepostkort. Fotograf og årstall er ukjent.

Nørve, Ålesund

Ved Ålesund etablerte VPC først et anlegg på Nørve. Det ble bygget en gang før 1920. I 1958 ble tanken på Nørve sjøsatt og flyttet til Essos nye tankanlegg på Osholmen noen kilometer unna. Fotograf og årstall for begge fotografiene er ukjent.

Dale, Kristiansund N.

I Kristiansund lå tankanlegget på Dale. Det ble etablert i 1911. Fotografiet er tatt av fotograf Ranheimsæter og årstallet er ukjent. Tidligere ansatt, Petter Aass, skrev i 1981 en kort beretning om anleggets historie. Historikk Kristiansund

Trondheim

I Trondheim etablerte VPC seg først på Østmarken. Her ble det bygget to store tanker. Fotografiene er tatt av Arnt Engen, sansynligvis før 1920.

Trondheim ble et viktig knutepunkt for videre distribusjon av produkter til Nord-Norge. Anlegget på Østmarken ble for lite. Derfor ble det etablert et nytt stort tankanlegg på Høvringen. Fotografiet er tatt i 1969 og fotograf er ukjent.

Svolvær

I Nord-Norge var nærhet til fiskeflåtens havner spesielt viktig. Lett tilgjengelighet for fiskebåtene var nødvendig. Flere av anleggene i Troms og Finnmark lå derfor på mindre øyer i nærheten av fiskehavnene. Et eksempel på dette er tankanlegget i Svolvær. Fotografiene er fra ca. 1929. Flyfotoet er tatt av Widerøes Flyveselskap, mens den andre fotografen er ukjent.

Sama Lager, Harstad

I Troms var det Sama Lager i Harstad som var hovedanlegget. På 1930-tallet hadde anlegget fire tanker og tilhørende anlegg for mottak og distribusjon av petroleumsprodukter. Fotografiet til venstre er tatt på 1920-tallet av ukjent fotograf. Til kai ligger tankskipet ”Tiger”. Fotografiet til høyre er fra ca. 1940-1945 og fotograf er ukjent.

Vardø

I Vardø lå VPC sitt siste tankanlegg før grensen mot Russland. Dette var også en viktig fiskehavn hvor fiskerne var den største kundegruppen. Årstall og fotograf for fotografiet er ukjent.

________________________________________________

Reiseberetning fra Nord-Norge 1945 

Hvis du har opplysninger om noen av disse stedene ta kontakt på email eivska@arkivverket.no.