Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

ExxonMobils historie i Norge kan følges gjennom to separate grupper av selskaper. Den første gruppen består av de selskapene som hadde kontakt med Standard Oil Co. i USA. Her var de toneangivende selskapene Vestlandske og Østlandske Petroleumscompagni og senere Norske Esso. Den andre gruppen av norske selskaper hadde kontakt med andre oljeselskaper. Av disse var amerikanske Mobil Oil spesielt viktig.

Mobil Oil Norge ble opprettet i 1960. Dette var den foreløpige enden på en historie som startet i 1898. I likhet med Norske Esso var det særlig to selskaper som spilte en viktig rolle for Mobil i Norge. Det første var Norsk Vacuum Oil Company med sine amerikanske eierinteresser. Det andre var det helnorske oljeselskapet Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri. I Norge var dette selskapet best kjent under merkenavnet NOR.

Gargoyle

 

Norsk Vacuum Oil Company

Norsk Vacuum Oil Company avholdt konstituerende generalforsamling 27. april 1918 i Oslo. Men allerede fra 1898 var det amerikanske oljeselskapet til stede med salgsrepresentanter i Norge. Formålet for selskapet var å drive handel, agentur og fabrikasjon av oljer og andre beslektede varer. Det var den danske Vacuum Oil Co. direktøren, Ernst Michaelsen, som var ansvarlig for at det norske datterselskapet ble etablert. Han ble ansatt i Vacuum Oil Co. i 1894 og utmerket seg raskt som en dyktig leder. I 1896, i en alder av 24 år, fikk han ansvar for å bygge opp egne avdelinger i Skandinavia. Først grunnla Ernst Michaelsen det danske Vacuum Oil selskapet. I 1898 opprettet han egne kontorer som solgte Vacuum-produkter i Bergen, Trondheim og Oslo. Salget av Vacuums smøreoljer gikk godt. Driften måtte utvides med flere ansatte og en egen avdeling som spesialiserte seg på marine smøreoljer. Til slutt ble det for tungvint å administrere de norske kontorene fra København og Norsk Vacuum Oil Co. ble etablert i 1918.

Gruppebilde 1

Gruppebilde av ansatte i Norsk Vacuum Oil Co. Fotografiet er sannsynligvis tatt i Karl Johans Gate 1,Oslo, i 1924. Fotograf: Skarpmoen, Oslo.

Kirkegaten1

Norsk Vacuum Oil Co. sitt kontor i Kirkegaten 14-16-18,Oslo, i 1932. Fotograf: O. Væring

Ved oppstarten av Norsk Vacuum Oil Co. var allerede merkevaren Vacuum Oil godt befestet i Norge. Den norske handelsflåten var et spesielt viktig marked for selskapet. Salg av smøreoljer til norske redere stod lenge for halvparten av omsetningen. Særlig i Bergen hadde smøreoljene et godt rykte, og Vacuums olje hadde tilnærmet monopol hos byens rederier fram mot andre verdenskrig. Markedet for smøreoljer til motorvogner tok seg opp etter første verdenskrig. Samtidig lanserte Vacuum Oil, som første selskap i Norge, en enliters pyramideformet oljekanne. Vacuums smøreoljer var så populære at de utkonkurrerte andre selskaper i enkelte distrikter. I arkivet etter Vestlandske Petroleumscompagni ligger en beretning skrevet av pensjonisten Petter Aass i 1981. Han hadde arbeidet ved VPCs tankanlegg i Kristiansund siden 1924 og forteller: ”Tidligere var det faktisk slik at både fiskere og andre forbrukere samt forhandlere ikke trodde de ”ble salige” hvis de ikke holdt seg til Vacuum-oljene”.

 

Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri

Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri, NOR, avholdt konstituerende generalforsamling 19. mars 1932 i Oslo. Hovedpersonen bak etableringen av NOR var nordmannen John Winther. Han hadde arbeidet noen år for Sinclair Oil Comapny i USA. Da han kom hjem til Norge var han på utkikk etter samarbeidspartnere for å starte et helnorsk oljeselskap. Med seg på laget fikk han Kristiania Sporveiselskap, A/S Norsk Trafikk og advokatene N.M. Helliesen og Eivind Eckbo. Formålet med det nye selskapet var omsetning av bensin, olje og oljeprodukter, samt eventuelt raffinering. En viktig forutsetning for stiftelsen av det nye selskapet var at det skulle forsyne Oslo Sporveier med drivstoff. Rett etter stiftelsesmøtet inngikk NOR og Oslo Sporveier en femårsavtale om levering av drivstoff. Sporveiene fikk kjøpe drivstoff til kostpris pluss en liten avgift, mens NOR skaffet seg en stor og stabil kunde. NOR kjøpte petroleumsproduktene fra Sinclair Oil Co. i USA.

Ved oppstarten av selskapet forelå det planer om å bygge et nytt oljeraffineri på Filtvet ved Oslofjorden. Disse planene ble aldri gjennomført. I stedet bygget selskapet i 1932 et importanlegg for petroleum i Halvorshavn ved Filtvet. Den første lasten med bensin kom fra Hamburg allerede 29. juni 1932. NOR kjøpte to store tanklektere og to tankbiler til distribusjon av petroleumsprodukter. Det første driftsåret leverte selskapet produkter bare til Oslo og Akershus fylke.

I 1933 ekspanderte det nye selskapet betraktelig. Nye tankanlegg kom på plass i Lillehammer, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Haugesund, Ålesund, Kristiansund og Steinkjær. NOR kjøpte også 16 pumpestasjoner og inngikk leveringsavtaler med flere pumpestasjoner på Østlandet. I løpet av siste halvdel av 1930-tallet utvidet selskapet driften til å dekke store deler av landet. I 1937 etablerte NOR to datterselskaper til å ivareta sine interesser på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Vestenfjeldske Oljeselskap, NOR, fikk kontor i Haugesund og ansvar for markedet mellom Kristiansund og Flekkefjord. Samtidig ble Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR, stiftet i Trondheim. Dette selskapet skulle ha ansvaret for markedet fra Kristiansund til Kirkenes.

Majorstua1

NORs første bensinstasjon på Majorstua i Oslo. Årstall og fotograf ukjent.

Haugesund1

NORs tankanlegg i Haugesund. Årstall og fotograf ukjent.

 

Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR

Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR, avholdt stiftelsesmøte 8. september 1937 i Trondheim. Disponent Lars Sæther gjennom sitt familieselskap, Centrum Bilpark, utgjorde grunnstammen i selskapet. Centrum Bilpark ble etablert på nabotomten til Grand Hotell i Trondheim. Lars Sæther var disponent for hotellet og hadde planer om å legge om driften til et ”bilhotell”. Han forhandlet med flere oljeselskaper om byggingen av en stor bensinstasjon med tilhørende garasje og verksted. Bensinstasjonen skulle tilby både sørvis og garasje til den voksende rutebilparken i Trøndelag. NOR ble valgt som leverandør av petroleumsprodukter til den nye stasjonen. NOR var også med og finansierte selve byggingen av anlegget og fikk en mindre aksjepost i selskapet. Centrum Bilpark stod ferdig i juni 1935.

Flere nystartede rutebil-linjer skapte omsetning og Centrum Bilpark ekspanderte raskt. På Hell i Lånke og på Kyrksætervold i Hemne etablerte selskapet nye bensinstasjoner. I Elgsæthergaten i Trondheim bygget også Lars Sæther en stor bensinstasjon kalt ”Turistgarasjen”. Den raske ekspansjonen førte til et større behov for tilførsel av petroleum. Det var mest effektivt å frakte petroleumsprodukter sjøveien til Trøndelag. Det ble derfor lagt planer for et større tankanlegg ved Trondheimsfjorden. Centrum Bilpark og NOR gikk sammen og etablerte tankanlegget Høvringen utenfor Trondheim. Tomten kjøpte de av Forsvaret i 1936. Anlegget stod ferdig våren 1937 og mottok sin første last allerede 8. mars. I september det året slo også Centrum Bilpark seg sammen med NOR og dannet dermed Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR.

Centrum bilpark

Centrum Bilpark i Trondheim 1937. Fotograf Schrøder, Trondheim.

Høvringen

Fotografi av lossingen av første last til Høvringen lager ved Trondheim, 8. mars 1937. Fotograf ukjent.

 

NOR og Vacuum A/S

Andre verdenskrig satte en midlertidig stopper for den videre utviklingen både for NOR og Nordenfjeldske Oljeselskap. Krigsårene i Norge tæret på ressursene i begge selskapene. Den tyske okkupasjonsmakten rekvirerte store deler av lagerbeholdningen. Vanlige norske kunder fikk rasjoner av det resterende. Samtidig var det stor slitasje på materiell, bensinstasjoner og tankanlegg. Ved krigens slutt var det derfor behov for penger for å få driften i gang igjen. Omsetningen under krigen hadde sunket til et minimum og det var lite penger igjen til investeringer. NOR arbeidet hardt for å skaffe frisk kapital, men lykkes ikke i sine anstrengelser. Resultatet var at driften og omsetningen i selskapet gikk dårlig.

Norsk Vacuum Oil Co. hadde derimot klart seg bedre gjennom okkupasjonsårene. De hadde i tillegg et økonomisk sterkt amerikansk eierselskap i ryggen. Siden oppstarten hadde Norsk Vacuum utelukkende solgt smøreoljer. I USA hadde amerikanske Vacuum Oil Co. slått seg sammen med Standard Oil Company of New York (Socony). Dette ble gjort for også å kunne tilby bensin og andre brenselsoljer på det amerikanske markedet. Det norske datterselskapet vurderte derfor om de også skulle tilby bensin og brenselsolje til sine kunder i Norge.

En fusjon viste seg å være løsningen for både NOR og Norsk Vacuum Oil. Gjennom en sammenslåing ville NOR få nødvendig kapital til investeringer, mens Norsk Vacuum Oil Co. fikk tilgang til et landsomfattende distribusjons- og salgsnettverk for bensin og brenselsoljer. Forhandlingene startet i 1949 og fra 1951 var fusjonen et faktum. Det nye selskapet fikk navnet NOR og Vacuum A/S.

Årene etter andre verdenskrig var gode. Spesielt i 1950-årene hadde Nor og Vacumm god omsetning. Salget av smøreoljer til den norske handelsflåten gikk så godt, at selskapet hadde leveranser til 43 prosent av alle nye skip som ble bygget i Norge i 1955. I 1957 forandret selskapet navn til Mobil Oil NOR. De amerikanske eierne tok full kontroll over selskapet i 1960. Da ble de siste norske eierinteressene kjøpt ut. Selskapet skiftet navn til Mobil Oil A/S Norge.

Steinkjær1

NOR og Vacuums bensinstasjon i Steinkjer. Årstall og fotograf ukjent.

Nor & Vacuum

________________________________________________

Eksempler på arkivmateriale:

 Norsk Vacuum Oil Company årsberetning 1921

Nordenfjeldske Oljeselskap 50 års beretning .