Lesesal

Statsarkivet har en lesesal med ca. 40 plasser. Lesesalen er tilrettelagt for rullestolbrukere. Alle kan komme til lesesalen for å gjøre sine egne undersøkelser.

Lesesalsgjestene skal skrive seg inn i gjesteboken ved ekspedisjonen og gjøre seg kjent med lesesalsreglementet som ligger på lesesalsbordene. Lesesalsinspektøren gir deg nødvendig rettledning.

På lesesalen finnes bl. annet en boksamling, avskrifter og kopier av kirkebøker, kopier av folketellinger og mikrofilm som fritt kan benyttes (selvbetjening). For å få utlevert arkivmateriale fra magasinene må du fylle ut en rekvisisjon.

Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig. Noe av materialet er klausulert, av hensyn til personvernet. Hvis du ønsker å benytte slikt materiale, må du søke om det. Se klausulert materiale.

Mobiltelefon skal ikke brukes på lesesalen. Det er tilrettelagt for bruk av bærbar PC med tilgang til trådløst nettverk.

Kopiering

Det kan leveres kopier av arkivmateriale i rimelig utstrekning. Vi kopierer arkivmateriale som er i dårlig forfatning eller av andre grunner kan ta skade av kopieringen. I stedet for kopiering anbefaler vi bruk av eget digitalkamera.

Boksamling

Statsarkivet har en boksamling på ca. 10.000 bind, hvorav en stor del gjelder lokalhistorie (bl. annet bygdebøker og lokalhistoriske årsskrifter), slektshistorie, regional og nasjonal historie, arkivfaglig litteratur og en rekke oppslagsbøker. Det er ikke anledning til hjemlån.

Kantine

Statsarkivet har ikke kantine. Gjestene kan forsyne seg med kaffe og te i vestibylen.