Av ulike grunner vil en av og til ha behov for eldre dokumenter som finnes i statsarkivet. Det kan være dokumenter som fremdelses er rettskraftige, eller som har andre opplysninger en trenger, særlig når det gjelder eiendomsforhold. Da kan den gotiske håndskriften, være en hindring for forståelsen. I slike tilfeller kan statsarkivet lage avskrifter til rettslig bruk, dvs. når det er om å gjøre å dokumentere en persons eller en eiendoms retter og plikter.

Gårdsmapper

Alle avskrifter Statsarkivet i Stavanger har laget gjennom årene, er samlet i mapper, en for hver gård eller by/ladested. Mappene kan lånes på lesesalen.

I mappene kan en av og til også finne avskrifter av skifter og andre forretninger som ikke lenger skrives av. Et unntak er eldre rettssaker angående eiendomsforhold, dersom det ser ut til at dommen fremdeles står ved lag.

Avskriftene våre gjelder i hovedsak eiendommer i Rogaland. Men vi har også forretninger som gjelder gårder som i sin tid hørte til her i fylket, men som nå ligger i Sunnhordland eller Vest-Agder.