Sentralbord:

1. september - 31. mai
Mandag – fredag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 - 19.00

1. juni - 31. august
Mandag – fredag 09.00 – 15.00

Lesesal/resepsjon:

1. september - 31. mai
Tirsdag og torsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 - 19.00
Mandag og fredag stengt

Opningstider sommeren 2015

23. juni - 6. august
Tirsdag - torsdag 10.00 – 14.00
Mandag og fredag stengt

Adresse

Post- og besøksadresse
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30, 4 etg.
4012 Stavanger

Telefon: 51 50 12 60
Telefaks: 51 50 12 90

E-post
Kontakt oss via e-post.
Ved bruk av e-post ber vi om at du opplyser om fullt navn, adresse og telefonnummer. 
E-postadresse: sastavanger@arkivverket.no

Fakturaadresse
Fakturaer til Arkivverket skal sendes i elektronisk handelsformat (EHF) til Arkivverket (org.nr 961181399). For mer informasjon se DFØs hjemmesider .
 Alle fakturaer skal være merket med bestillers ID (1910xxxx).