Vi oppfordrer arkivskapere til å ta kontakt med Statsarkivet vedrørende framtidige avleveringer så tidlig som mulig i arbeidsprosessen. Det er nyttig for begge parter at arkivskapere tar kontakt med oss i god til før bortsetting, ordning og avlevering av arkivene, slik at vi sikrer en mest mulig hensiktsmessig avleveringsprosess for begge parter.

Mer informasjon om avlevering og lovverk finnes på Arkivverkets informasjonssider.


Avleveringsliste


Avleveringer til Statsarkivet i Oslo skal skje etter avtale. Avleveringslister må settes opp etter våre anvisninger, før listene føres, og ferdige utfylte lister skal godkjennes av oss.

Det er utarbeidet en mal for hvilke felter og informasjon en avleveringsliste skal inneholde. Denne malen - enkel elektronisk avleveringsliste - kan lastes ned som et word-dokument via linken i ressursfeltet til høyre. Den samme malen kan også brukes ved registrering i Excel