UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Fra Statsarkivet i Oslo er Edvard Munchs testamente og emigrantprotokollene fra Oslo med i registeret over Norges dokumentarv. Les mer om Norges dokumentarv og Statsarkivet i Oslo.