Statsarkivet har nå gjennomført arkivtilsyn med samtlige bydeler i Oslo kommune. Vi har avsluttet tilsynene med de fleste kommunene i Akershus og Østfold. 

Rapporter fra tilsynene, brev med pålegg om utbedringer, samt avslutningsbrev er tilgjengelig på våre hjemmesider.