Statsarkivet gjennomfører tilsyn med kommunale virksomheter Oslo, Akershus og Østfold. Samtlige kommuner i Østfold har fått tilsyn og vi er halvveis i Akershus. Vi har også påbegynt tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.

I 2015 har vi gjennomført 12 arkivtilsyn med bydeler i Oslo kommune og med kommuner i Akershus.

Våren 2016 vil vi fortsette med bydeler i Oslo kommune.

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er tilgjengelig på våre hjemmesider.