Her vil vi legge ut informasjon om nye arkiver som vi har mottatt, om tilgjengeliggjøring av arkivmateriale på Internett (Digitalarkivet) og andre aktuelle nyheter.

Åpningstider i sommer

(10.6.2016)

I sommer har vi reduserte åpningstider.

Les mer...


Arkivtilsyn i 2015

(14.2.2016)

Statsarkivet gjennomførte 12 arkivtilsyn med bydeler i Oslo kommune og kommuner i Akershus i 2015. Rapporter fra gjennomførte tilsyn er tilgjengelig her.

Les mer..


En hyllest til kjærligheten fra 1700-tallet

(14.2.2016)

I anledning Valentinsdagen:

”Toe Hierter foreenet med Troeskabets Baand
Kan ingen adskille med Mægtigste Haand."

Les mer...

 


Høyesterett 200 år

(28.5.2015)

30. juni er det 200 år siden Høysterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 29. mai åpner Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo utstillingen "I siste instans - Høyesterett gjennom 200 år.

Les mer...