Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Overstrykninger er ikke tatt med. Forskjellige måter å skrive myntenheter på er standardisert til rd (riksdaler), ort og sk (skilling). 1 riksdaler var 96 skilling, 1 ort var 24 skilling. Der man senere har føyet til en X, må vi regne med at vedkommende døde i løpet av året.

Anno 1783 d. 19de Februarii blev de Fattiges Commission atter foretagen og holden paa Gaarden Rougaas i Schie Annex Sogn, hvor da de Fattiges Omlæg for det første blev foretaget saaledes som følger:

No 1 Syver Monsen
Frogner Søndre 4 Uger Mellem dito 2 Uger Kruse 1 Uge Eng=1 Uge Store Løchen 2 Uger.

No 2 Torbør Monsdatter
Sigtun = 4 Uger. Wang = 2 Uger. Hage = 2½ Uge Tranaas = 3 Uger Midsom Vestre = 3 Uger.

No 3 Enken Anne Knudsdatter Tømt
Jørgenrud = 2½ Uge Hield = 2 Uger Ruud = 2 Uger- Raadim Østre = 2½ Uge

No 4 Lisbeth Hansdatter
Nøchlebye – 4 Uger Retvedt 4 Uger Berger Svend 1 Uge Rasmus 2 Uger. Breccha 1½ Uge Carlsmyhr 1 Uge Qvillesiøe = 2 Uger. Hanecrop = 1½ Uge.

No 5 Eli Christophersdatter
Nordre Midsom = 3 ort 12 sk Søndre Midsom = 1 ort 8 sk Sørum = 2 rd 12 sk Langelie = 1 ort 8 sk Østbye 1 rd 1 ort

No 6 Anne Olsdatter
Lille Grydeland = 1 rd Store Grydeland Andreas = 3 ort 12 sk Kiel 1 ort 12 sk Biastad = 3 ort 8 sk Tomter 2 rd- Harestad Hans 2 ort 12 sk Svend 1 ort 12 sk. Desuden af Cassen 3 rd

No 7 Lars Rolvsen
Stønnerud = 3 ort 12 sk Waal = 1 rd Dyrerud = 1 ort 12 sk Opsahl = 1 rd Rød – 2 ort 12 sk

No 8 Syver Olsen. (Senere påskrift: ”Død”)
Asper = 2 rd - Asperud og østre Mørch = 2 rd Frestad Nordre – 1 rd Søndre dito 3 ort 12 sk Lie= 2 ort Af Cassen – 2 ort 12 sk.

No 9 Kari Rolvsdatter
Kaalstad. Af Cassen 2 ort.

No 10 Søren Carlsen og Kone
Oudenbøll = 2 ort Næs Anders 1 ort 16 sk Holt store 3 ort lille 2 ort 12 sk Jahr=1 rd 1 ort

No 11 Osloug Hieldspladsen
Grønstvedt = 1 rd 3 ort

No 12 Anne Rasmusdatter
Af Cassen 1 rd

No 13 Gulbrand Rasmussen Tømtpladsen
Bierche Søndre 1 rd 1 ort Nordre dito 1 rd 1 ort Rustad Søndre 1 ort 16 sk Biertsrud 2 ort 12 sk Soelberg 2 ort 12 sk.

No 14 Ole Christophersen {hos Ole Svendsen Harestapladsen
Alvim 1 rd 3 ort Ambiørnrud 1 rd- Gudsrud = 1 ort 12 sk Rustad Østre 3 ort Mørch Vestre – 2 ort Røyss - 1 ort 12 sk Myhrer – 1 ort 16 sk Løvestad 1 ort 16 sk Af Cassen 1 ort 16 sk

No 15 Ole Pedersen {hos Lars Schodboepladsen.
Schodboe = 1 rd Mellegaard = 2 ort 12 sk Johannes Rødum = 12 sk Af Cassen = 5 rd 1 ort.

No 16 Ole Olsen
Biltvedt og Norbye

No 17 Nils Gundersen hos Lars Norbye
Af Cassen – 3 rd.

No 18 Jens Josephsen Grydelandpladsen. (Senere påtegnet: ”X”)
Af Cassen 1 rd 2 ort

No 19 Christen Olsen Waalpladsen
Af Cassen 1 rd 2 ort

2. Schie Annex Sogn

No 1 Gunnor Larsdatter
Syver Østvedt = 2 Uger Drømtorp = 2 Uger Sinnerud 1 Uge Sander Vestre – 3 Uger. Rullestad = 2 uger.

No 2 Rasmus Trulsens Enke
Finnestad 2 rd 1 ort

No 3 Christine Amundsdatter (Senere påtegnet: ”X”)
Torger Ascherud – 8 sk Halvor 8 sk Midsøe – 3 ort Hougbroe – 16 sk

No 4 Marte Hansdatter Østre Sander (Senere påtegnet: ”X”)
Sigerud 1 rd. Syverud 2 ort 16 sk.

No 5 Kari Nilsdatter Stokstad
Langhuus – 2 ort 12 sk Ramstad – 2 ort Johannes Talaxrud 1 ort 12 sk Herrustie -1 ort Hans Soelberg 1 ort 8 sk Anders blev frie Elgesrud Nils –3 ort Matthias 2 ort Schoroug –1 ort 12 sk.

No 6 Ingeborg Dalspladsen.
Anders Schie-2 rd Willem Schie =2 ort Ole Bøhler- 1 ort Halvor-12 sk Bechevad-1 rd 1 ort Jørgenrud-1 ort 12 sk Sander Østre -1 rd Grøstad 3 ort Stegenstad blev frie Næs -2 ort 12 sk Holm 2 ort 12 sk Hougland - 2 ort 12 sk Dahl 3 ort 12 sk

No 7 Berte Torgersdatter
Capelle Jens = 1 ort Samuel = 16 sk Halstad = 1 rd Krachelsrud - 1 ort Qvachestad = 2 ort 8 sk Krachestad = 2 ort

No 8 Ragnild Andersdatter
Rougaas og Hebek

No 9 Mari Gundersdatter {Hos Christopher Asperudpl Aaret begynder fra Fattig Commissionen.-
Af Mad Cudrio 4 rd /faaet heraf 2 rd/ Hans Østvedt = 1 ort 12 sk Houger = 1 ort 16 sk Thomas Ensiøe - 2 ort 12 sk Christen = 16 sk

No 10 Ole Jacobsen hos Anders Ascherudpladsen Aaret begynder fra Fattig Commissionen
Greverud = 1 rd Gievig = 1 ort Carlsrud = 2 ort Schiegstad = 3 ort Bierche - 2 ort 12 sk Ekjord Store – 1 rd – lille - 3 ort. Monsrud 1 ort Hans Lunder – 1 ort Anders Vaslestad 12 sk

No 11 Jacob Guttormsen {hos Svend Knudsen Biercheplads. Aaret begynder fra Fattig Commissionen
Af Juul paa Westbye 1 rd 8 sk Qverner 1 ort 12 sk Gietsiøe 1 rd 1 ort Jacob for Ascherud og Opsand –2 ort lille Opsand – 1 ort Erich Lunder = 3 ort Kieppestad Amund – 16 sk Jens 8 sk Myhrer 16 sk Hougen 1 rd Stochstad – 1 ort 12 sk. Påskrevet: ”NB:Hans Brouf bet for forrige Aar 1 ort 12 sk som faaer her beregnes”

No 12 Mari Friderichsdatter {hos Anders Nils. Fossplads. Aaret begynder fra Fattig Commissionen
Brouger = 1 rd Peder 8 sk Peder Schieseng – 1 ort 8 sk Thorer 1 ort Af Cassen 3 rd 1 ort 8 sk
Påskrevet: faaet af Cass. 2 rd.

No 13 Anne Friderichsd. {hos Christopher Talaxrud 2 ½ Aar gl. Aaret begynder fra Fattig Commissionen Af Cassen 6 rd.

No 14 Lisbet Nicolajd. Aallerudpl. Påskrevet: “Død”.
Af Hr. Assessor Brochmand 3 rd og af Fattig Cassen faaet 2 rd

No 15 Mari Iversdatter . Påskrevet: “Død”
Ruud.

No 16 Christine Stochstadpl.
Af Cassen – 2 rd

No 17 Marte Jørgenrudpl. . Påskrevet: “Død
Af Cassen = 1 rd 2 ort

No 18 Viborg Hendrichsd.
Af Cassen = 3 rd

No 19 Marte Thorersdatter Bacher {er hos Nils Bacher fra 2de Jan. d.A.
Af Cassen 10 rd

No 20 Olou Jespersdatter Fieldpl.
Af Cassen = 3 rd

Actum ut supra
J.Hørbye

Thomes Olsen
Constitueret Lehnsmand

Hans Asper
Jens Sørum
Otter Ruud
Ole Ilæbæk
Constitueret Medhielper

Efter at Forretningen var sluttet og underskrevet, blev det erindret, at man havde forhen forglemt at udnævne Qvarteer Mestere for dette Aar; Thi blev nu af Commissionen følgende udnævnte til Qvartert Mestere eller Fierdings Mænd for dette Aar: I Krogstad Hoved Sogn: Andreas Andersen Grydeland, Anders Svendsen Alvim, Anders Ottersen Liid, og Thorer Larsen Tranaas, I Schie Annex Sogn, Gulbrand Arnesen Grøstad, Lars Larsen Midsøe, Østen Østensen Houger, og Lars Larsen Krokold. Hvilket herved bevidnes.
Paa egne og øvrige Fattig Commissionens Lemmeres Vegne..